rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenCoronahanteringen på Migrationsverkets förvar bristfällig visar rapport

Coronahanteringen på Migrationsverkets förvar bristfällig visar rapport

Trängsel, begränsad tillgång till hälsoscreening och brister i rengörings- och hygienrutiner. Det vittnar flera personer i Migrationsverkets förvar om i en ny rapport framtagen inom ramen för Asylkommissionen.  

Coronapandemin har drabbat många grupper hårt, inte minst de som inte har eller ges möjlighet att följa myndigheternas uppmaningar för att bromsa smittspridningen. En av de grupper som drabbas särskilt hårt i Sverige är personer som frihetsberövats och som sitter i Migrationsverkets förvar, detta enligt en rapport framtagen av frivilliga och forskare knutna till Asylkommissionen, som är ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och professionella.

Den nya rapporten visar att personer i förvaren är oroliga över att åtgärderna för att säkerställa fysisk och psykisk hälsa på förvaren är bristfälliga. De vittnar om trängsel, svårigheter att hålla avstånd, brister i hygienrutiner och bristfällig information.

– De hade fått lite information om viruset och rekommenderades att ”tvätta händerna och hålla fysiskt avstånd till andra”, rekommendationer som är mycket svåra att följa i en låst och begränsad miljö, säger Häyhtiö och Rundqvist som deltagit i arbetet med rapporten.

Rapporten grundar sig på en enkät som Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) skickade ut till förvarstagna på fem av Migrationsverkets sex förvar under våren 2020. I enkäten ställdes frågor om hygien- och rengöringsrutiner, hälso- och sjukvård samt tillgång till information om Covid-19. Svaren analyserades i samarbete mellan forskare och frivilliga i FARR som också är författare till rapporten. De 58 enkätsvaren motsvarade 22 procent av det totala antalet personer i förvar under perioden för undersökningen.

 

Social distansering svår

Enkätsvaren visar att förvaren saknar förutsättningar att hålla social distans, även om Migrationsverket vid april månads slut hade minskat förvarets kapacitet från 519 till 300 platser, vilket kan tolkas som ett sätt att uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Förvarstagna personer vittnar bland annat om att 6–7 personer sover i samma rum och att det är svårt att hålla distans vid måltider. Flera personer har inte vågat sova i sitt rum och har avstått från att äta, av rädsla för smitta. Förvarstagna som uttryckligen bett om att få besöka vårdpersonal nekas det eller ignoreras. Respondenterna bekräftade att flera placeras i förvar utan att ha genomgått hälsokontroller av utbildad personal.

Enkätsvaren visar också att förvaren brister i sina hygienrutiner: Mindre än en fjärdedel av respondenterna angav i sina enkätsvar att skyddshandskar används, och fler än hälften markerade att det saknas handsprit på deras avdelning.

– Migrationsverket har i uppdrag att se till att förvarstagna behandlas på ett värdigt, humant och rättssäkert sätt samt att säkerställa tryggheten för både förvarstagna och personal. Av enkätsvaren framgår dock att myndigheten misslyckats i detta uppdrag och antingen helt ignorerat eller brustit i implementeringen av de lagar och föreskrifter som ska säkerställa förvarstagnas trygghet, säger forskarna och medförfattarna Lundberg och Lindberg.

Efter enkätundersökningen genomförde Justitieombudsmannen, JO en föranmäld OPCAT-inspektion på förvaret i Märsta. JO:s inspektionsprotokoll visar stor samstämmighet med rapportförfattarnas analys av enkätsvaren. 

 

Kontakt angående rapporten: Professor Anna Lundberg, +46(0)709-46623,  anna.b.lundberg (at) liu.se

 

Hämta rapporten här!

 

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5