Uttalande från FARR:s årmöte

FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, har i helgen
valt en ny styrelse. Till ny ordförande valdes Frida Johansson Metso,
tidigare ordförande för Liberala ungdomsförbundet och Liberala
flyktingfonden.

- I valrörelsen kommer vi granska samtliga partiers asylpolitik. Vi
vill förhindra att migrationsfrågan diskuteras på Sverigedemokraternas
villkor – valrörelsen kan inte handla om att det är bra nog att inte
försämra dagsläget, den måste handla om att förbättra för de
asylsökande, säger Frida Johansson Metso, ordförande FARR.

- En aktuell fråga vi vill lyfta är förändringarna av
passkravet. Trots att det knappast var lagstiftarnas tanke har
Migrationsverket nyligen gjort en tolkning att vissa flyktingar och
anhöriga till flyktingar, som idag får permanent uppehållstillstånd,
inte längre ska få det på grund av att de inte kan visa upp pass. De
allra flesta som kommer till Sverige har inte den typen av dokument –
många stater ger inte medborgare pass som godkänns i Sverige och även
i länder där handlingarna är tillgängliga vågar få uppsöka statliga
myndigheter för att hämta ut dem innan de flyr. Därför brukar
flyktingar beviljas tillfälliga handlingar, s k främlingspass. Men nu
har Migrationsverket, som beslutar om detta, antagit nya riktlinjer.

- Konsekvensen riskerar att bli att färre får permanent
uppehållstillstånd trots att ingen lagändring gjorts. Det råder en
intensiv debatt i migrationsdomstolarna om hur man ska hantera den nya
tolkningen. FARR anser att regeringen bör möjliggöra för
Migrationsdomstolarna själva att bevilja tillfälliga pass, s k
främlingspass, för att förhindra att Migrationsverket missbrukar sina
befogenheter, säger Frida Johansson Metso, ordförande FARR.

Styrelsen i sin helhet består av:
Frida Johansson Metso, ordförande, Stockholm
Lars Fagerström, vice ordförande, Falkenberg
Baharan Kazemi, sekreterare, Stockholm
Lars Brolin, kassör
Carl Lundevi, Stockholm
Ylva Sjölin, Malmö
Frida Jonsson, Göteborg
Tomas Missne, Göteborg

Ersättare:
Birgitta Hallding
Rut Törnqvist
Monica Annersten
Anna Bredström
Ma Gloire Kalenga
Emma Söderman

Adjungerade sakkunniga:
Michael Williams
Sanna Vestin
Ingeborg Sevatik
Jean-Luc Martin