Stöd till de som inte beviljades uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen

Vid FARR/debatt De Politiska Partierna och Asylrätten
Måndag 28 augusti  2006 Stenhagen, Uppsala


Vi 50 personer församlade till ovanstående debatt vill härmed uttala att vi vill fortsätta att kämpa för amnesti i Påskuppropets och Flyktingkampanjens anda. Det gäller de asylsökande som inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige enligt prövning utifrån den tillfälliga övergångslagen. Flera av dessa människor har vistats lång tid i landet, har små barn under 5 år, har barn som lever under miserabla förhållanden i hemlandet, är ensamstående utan familj, är sjuka både psykiskt och fysiskt p.g.a. att deras skäl inte beaktats på ett som de själva upplever korrekt sätt. De kommer att fortsätta att gömma sig och att leva som en osynlig paria mitt i vårt samhälle. Detta kan vi inte acceptera och vi kommer enträget att kämpa för en förändring.

Ulrika Karlsson m
Ana Jakobsson kd
Helena Leander mp
Solveig Zander c
Kalle Larsson v
Erik Ullenhag fp
Socialdemokraternas representant Tone Tingsgård avböjer uttalandet

För FARR
Ingeborg Sevastik, vice ordf
Mohammad Sabur, medlem