rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenStoppa tvångsutvisningarna till Iran!

Stoppa tvångsutvisningarna till Iran!

FARR:s styrelse uttalar sig angående tvångsutvisningarna till Iran:

Under det senaste året har Sveriges behandling av asylsökande från Iran förändrats. Migrationsverket har publicerat nya riktlinjer och varnar bland annat för den iranska statens stränga straff mot bloggare och övervakning av politiskt aktiva exiliranier. Samtidigt har antalet tvångsutvisningar snarare ökat än minskat. Anledningen tycks vara att Iran har blivit mer intresserade av att släppa tillbaka utvisade medborgare till landet. FARR vill varna för att
detta kan leda till att asylsökande kommer att straffas vid återsändande.

Läs hela uttalandet som PDF här.

FARR:s styrelse

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5