Stoppa tvångsutvisningarna till Iran!

FARR:s styrelse uttalar sig angående tvångsutvisningarna till Iran:

Under det senaste året har Sveriges behandling av asylsökande från Iran förändrats. Migrationsverket har publicerat nya riktlinjer och varnar bland annat för den iranska statens stränga straff mot bloggare och övervakning av politiskt aktiva exiliranier. Samtidigt har antalet tvångsutvisningar snarare ökat än minskat. Anledningen tycks vara att Iran har blivit mer intresserade av att släppa tillbaka utvisade medborgare till landet. FARR vill varna för att
detta kan leda till att asylsökande kommer att straffas vid återsändande.

Läs hela uttalandet som PDF här.

FARR:s styrelse