rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR: DET ÄR FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT!

FARR: DET ÄR FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT!

- Det är fullständigt oacceptabelt att skapa ett klimat där grannar anger barn med utländskt utseende, med misstanken om att de kanske är papperslösa! Sverige ska inte vara ett land med ID-kontroller på gatan och razzior hemma hos privatpersoner som umgås med flyktingar, säger FARR:s ordförande Lars Fagerström i ett pressmeddelande.


Pressmeddelande från Flyktinggruppernas Riksråd 12-09-05:

DET ÄR FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT ATT BEHANDLA BARN PÅ DET HÄR VISET!

Under slutet av augusti har uppgifterna nått oss att ensamkommande flyktingbarn har blivit gripna av polisen i Malmö med metoder som är högst anmärkningsvärda.
Ali och Meisam har kommit som asylsökande till Sverige men ska skickas tillbaka till Italien dit de först kom eftersom det enligt Dublinförordningen är det första EU-land den sökande sätter sin fot i som är ansvarig för att pröva asylansökan.

Italien är mångas första land och där är situationen för flyktingar annorlunda än här. Många barn som rest vidare till Sverige vittnar om polisbrutaliteten i Italien och om ett liv på gatan, utan hjälp till mat, bostad eller skolgång.

För att slippa vara med om det, med hopp om att få sina asylskäl prövade i Sverige, fortsätter Ali, Meisam och andra ensamkommande barn att uppehålla sig i Sverige även efter beslutet att de ska skickas tillbaka till det första landet. När 18 månader har gått övergår nämligen ansvaret för att pröva asylskälen till Sverige. Med en respektive två månader kvar blev de stoppade.

En annan Ali blev gipen i sitt hem i augustis sista vecka. I SR:s Dagens eko den 5:e september rapporteras att Migrationsverket begär tillbaka ärendet, men att gränspolisen vägrar. Chefen för gränspolisen, Peter Norén, menar att Alis situation inte skiljer sig från andra liknande ärenden. Att han ligger inlagd på psykiatrin är inte ett hinder för verkställigheten, enligt Norén.

- Peter Noréns uttalanden om gränspolisens arbete i Malmö är oerhört skrämmande. De verkar se på sitt uppdrag på samma sätt som om det gällde en tungt kriminell person, fastän det i själva verket gäller en 15 år gammal asylsökande kille som upprepade gånger utsatts för våld och övergrepp och mår så dåligt psykiskt att han försökt ta sitt liv vid två tillfällen, säger FARR:s ordförande Lars Fagerström.

Enligt Norén ska Ali ut till vilket pris som helst och oavsett om Migrationsverket gör en ny bedömning av situationen. Men det är Migrationsverkets uppdrag och inte polisens att avgöra om en person har rätt att stanna i Sverige och även polisen är skyldig att ta hänsyn till principen om barnets bästa i sitt arbete. Om Noréns attityd är allmänt gängse i gränspolisens arbete har vi ett mycket allvarligt problem.

Även före gränspolisens dragkamp om att få överföra en pojke till Italien, har FARR vid flera tillfällen uppmärksammat situationen för ensamkommande barn under Dublinförordningen. Polisens agerande den senaste tiden är oroväckande.

Ungdomarna vistas i Sverige utan giltigt visum, men att de blir stoppade på gatan och krävda på ID är en obehaglig utveckling. Till en av dem ska polisen ha sagt att de kommit för att hämta honom och att de vetat om att han bor där. FARR har fått uppgifter från asylsökande i Malmö om att det regelbundet görs ID-kontroller på olika platser i staden och att det blivit vanligare med razzior på arbetsplatser och hemma hos dem som gömmer sig.

- Det är fullständigt oacceptabelt att skapa ett klimat där grannar anger barn med utländskt utseende, med misstanken om att de kanske är papperslösa! Sverige ska inte vara ett land med ID-kontroller på gatan och razzior hemma hos privatpersoner som umgås med flyktingar, säger Lars Fagerström.


Barn och ungdomar som flytt från våld, krig och förtryck och som redan fått sin tillit till andra människor skadad av polisbrutalitet och myndighetsvåld i såväl hemlandet som i andra EU-länder ska inte behandlas utan värdighet även i Sverige. De behöver trygghet och stabilitet i sin tillvaro för att kunna läka och få börja bygga sin framtid.


FARR kräver att Rikspolisstyrelsen ser över metoderna som Malmöpolisen använder i verkställighetsärenden gällande ensamkommande barn: spontana ID-kontroller såväl som span på minderåriga som inte har begått brott är inte etiskt försvarbart. Polisen bör inte heller uppmuntra allmänheten till att lämna in tips gällande verkställighetsärenden.
FARR kräver att det görs ett generellt undantag från Dublinförordningen när det gäller minderåriga, så att de istället för att skickas tillbaka till länder där deras rättigheter kränks får sina asylskäl prövade här.

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5