Familjeåterförening - för alla somaliska familjer

PRESSMEDDELANDE FRÅN FARR

Inför offentliggörandet av regeringens budget meddelades på söndagen att den del av den migrationspolitiska överenskommelsen alliansen ingått med Miljöpartiet som rör rätten till familjeåterförening nu är finansierad. De nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2012. 
 
- Beskedet är självklart en stor lättnad för många familjer, även om det är skrämmande att barn som idag befinner sig ensamma kvar i eller runt Somalia inte kan räkna med att få hjälp direkt. Det kommande året kommer att vara fyllt med oro. Dessutom bör de barn som hinner eller redan hunnit fylla 18 år - och inte längre räknas som barn - inte drabbas av regeringens och Miljöpartiets långsamma hantering av frågan, utan få återförenas med sina familjer.
 
- Vi har hittills inte fått några tecken på att uppgörelsen inkluderar även icke-biologiska barn, barn som inte kan styrka sin identitet med hjälp av exempelvis DNA-test. I ett land som Somalia som länge varit drabbat av stridigheter finns det många familjer med adoptivbarn. De får inte överges.
 
- Vi vill också uppmärksamma situationen för de många familjer som redan fått avslag på sin ansökan om familjeåterförening. Vi hoppas att det kommer framgå i regeringens budgettext att dessa får en chans till omprövning utifrån det nya, kommande regelverket.
 
- Migrationsverket har ställt ökade krav på företrädarskap, det vill säga vilka krav som ställs när en vuxen å ett barns vägnar söker om återförening, eftersom barn inte får söka uppehållstillstånd själva. Migrationsverket har nyligen utvidgat denna praxis till alla barn som inte kan visa upp dokument som styrker vem som är dess vårdnadshavare, alltså även barn som har kvar sina biologiska föräldrar. Vi hoppas att de fem partierna inom den migrationspolitiska uppgörelsen är redo att hantera dessa utökade hinder och komma med en varaktig lösning.
 
LÄS MER. FARR kommenterar i radio. 
 
LÄS MER. Här presenteras överenskommelsen i DN och via Sveriges radio
 
 
Frida Metso, ordförande FARR