2007-03-26: ASYLRÄTTEN OCH VAD HÄNDER MED DE GÖMDA


UTTALANDE VID FARR:S MÖTE I STENHAGEN , UPPSALA 26 MARS 2007  

ASYLRÄTTEN OCH VAD HÄNDER MED DE GÖMDA

Vi deltagare i ovanstående möte kräver att det på något sätt måste komma till stånd en lösning och hittas vägar till en överenskommelse att ge gömda flyktingar och de som väntat mycket länge utan egen förskyllan möjligheten att beviljas uppehållstillstånd genom en särskild förordning.

Jan Hedvall, kd Uppsala kommun
Frida Johansson Metso, Liberala ungdomsförbundet
Kalle Larsson, riksdagsledamot (v)
Helena Leander, riksdagsledamot (mp)
Solveig Zander , riksdagsledamot ( c )
Mohammad Sabur , FARR, mötesordförande
Ingeborg Sevastik ,FARR, vice ordförande
Samt övriga 26 mötesdeltagare
Socialdemokraternas representant Tone Tingsgård avböjer uttalandet
Moderaternas representant Ulrika Karlsson avvaktar