rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR:s årsmöte: Flyktingar är människor, inte volymer

FARR:s årsmöte: Flyktingar är människor, inte volymer

Sverige har varit pådrivande inom EU för att barnets bästa inte ska vara avgörande för hur ensamma flyktingbarn behandlas. Det säger Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, som höll sitt årsmöte i Norrköping på söndagen. Skälet skulle vara att regeringen vill minska antalet ensamkommande barn som söker sig till Sverige.

- Att barnets bästa får stå tillbaka är bara ett exempel på att det talas för mycket om antal, effektivitet och volymer i flyktingpolitiken, säger Sanna Vestin, nyvald ordförande i FARR. - Ett annat är migrationsministerns förslag om att hindra familjer från att återförenas för att de inte ska bli för många.

Som exempel på volymtänkandet nämner FARR också polisens kritiserade kampanj REVA, som startades efter att regeringen ställt krav på att fler människor ska utvisas från Sverige.

- Att människor lever papperslösa är förfärligt, men att sätta upp mål för antalet utvisningar är fel väg att lösa problemen, säger Sanna Vestin.

- Många av dem som lever papperslösa vågar inte återvända till sina hemländer. Beviskraven i asylproceduren är så höga att människor får beslut om utvisning fast de riskerar förföljelse. De kan ha sett anhöriga eller kolleger dödas, de kan redan själva ha skadats, i värsta fall utsatts för tortyr. Andra blir kvar i Sverige för att deras hemländer inte vill ta emot dem. De blir kvar i limbo, utan papper, utan framtid. Även barn hamnar i den situationen.

I sitt uttalande från årsmötet kräver FARR att asylproceduren ses över så att asylsökande inte ska ställas inför orimliga beviskrav. FARR kräver också större möjligheter att få till stånd omprövning både av utvisningsärenden och av överföringar inom EU.

Frågor som gäller asylrätt kommer att stå i centrum för FARR:s verksamhet det kommande året. Årsmötet beslutade att stödja kampanjen Asylrätt 2014 som startats i Göteborg, och uppmana andra lokalgrupper att ta liknande initiativ.

Hämta årsmötets uttalande

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5