rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenVälkommet beslut för syrier

Välkommet beslut för syrier

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar beslutet från Migrationsverket att syrier från och med nu ska få permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Hittills har de flesta syrier som lyckats ta sig till Sverige fått tidsbegränsade tillstånd, vilket enligt svensk lag inte gett rätt till familjeåterförening. Det är en förfärlig situation att ha lyckats fly från katastrofen på farliga/illegala vägar - och sedan upptäcka att mottagarlandets regler hindrar familjen från att återförenas i trygghet.

Det finns inte några legala vägar att resa som asylsökande. Alternativet till att en familjemedlem tar sig ut i förväg är att utsätta hela familjen för smugglarnas godtycke - om man överhuvud taget har råd.

Tidigare har Sverige normalt gett permanenta uppehållstillstånd till skyddsbehövande. Till följd av en formulering i ett direktiv från EU ändrades lagen nyligen så att treåriga tillstånd kan ges istället. Men rätten till familjeåterförening glömdes bort. Återförening bygger fortfarande på att den familjemedlem som befinner sig i Sverige ska ha permanent tillstånd. Detta till skillnad från arbetskraftsinvandrare, personer som själva kommit som anhöriga, EU-medborgare och alla andra som får någon form av tidsbegränsade tillstånd. Det är alltså en lucka i lagen som försatt de redan drabbade syrierna i denna knipa.

Det är en efterlängtad förändring att syrier nu kommer att få permanenta tillstånd och kunna förenas med sina familjer som fortfarande befinner sig i krigets kaos. Vi anser också att det behöver införas en möjlighet för den anhöriga i Sverige att lämna in ansökan härifrån för sin familj. Det är inte rimligt att barn ska behöva ta sig till en ambassad i ett annat land för att få återförenas med sin förälder i Sverige.

Lagändringen om tidsbegränsade tillstånd för skyddsbehövande infördes utan någon debatt i Sverige. Frågan om permanenta/tidsbegränsade tillstånd har tidigare debatterats i flera utredningar och det finns många skäl till att lagstiftaren då fastnade för permanenta tillstånd. Lagens formuleringar om tidsbegränsade tillstånd behöver diskuteras på nytt, nu när vi sett konsekvenserna.


Frågor ställs till Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. 0702-741749.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5