2002-01-21: INGEN AMNESTI FÖR KOSOVOFLYKTINGAR

UNDER DEN GÅNGNA VECKAN HAR ÅTSKILLIGA MEDIER RAPPORTERAT OM ATT FLYKTINGAR FRÅN KOSOVO KOMMER ATT FÅ STANNA I SVERIGE PÅ GRUND AV SIN LÅNGA VÄNTETID. DET HAR FRAMSTÅTT SOM ATT FALL KOMMER ATT OMPRÖVAS OCH ATT EN AMNESTI ÄR PÅ GÅNG. "NYHETEN" HAR VIA BBC ÄVEN SPRITTS UTANFÖR SVERIGE.

MEN UPPGIFTERNA ÄR FELAKTIGA. DET ÄR INTE NÅGON AMNESTI PÅ GÅNG.

Missförstånden har uppstått efter att Migrationsverket har gått med statistik som visar att de flesta flyktingar från Kosovo som sökte asyl efter att deras tidsbegränsade uppehållstillstånd hade gått ut, och som nu har fått besked, har fått permanenta uppehållstillstånd.

En stor del av dem som sökte asyl istället för att återvända var personer som hade varit på flykt långt före 1999 men som trots detta fick tidsbegränsade tillstånd samtidigt med dem som evakuerades från Makedonien efter massflykten.

En del har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige, andra av humanitära skäl som att de är under behandling efter traumatiska upplevelser i hemlandet. Risk för förföljelse av minoriteter har också spelat in i vissa fall.

Praxis är oklar och det finns minoritetsgrupper, blandäktenskap, traumatiserade personer och familjer med lång väntetid även bland dem som avvisats. Ca 400-500 av dem som fått slutliga avvisningsbeslut har gått under jord i Sverige.

Det finns inget i Migrationsverkets information som säger att de som ännu inte har fått besked eller som redan har fått avvisningsbeslut, skulle kunna förvänta sig en mer generös bedömning än vad som skett hittills.

DET HAR INTE FATTATS NÅGRA BESLUT OM OMPRÖVNING AV BESLUTEN FÖR DEM SOM LEVER GÖMDA.