rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenSKÄR NER PÅ FLYKTINGKOSTNADERNA!

SKÄR NER PÅ FLYKTINGKOSTNADERNA!

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR, föreslår att Sverige ska minska kostnaderna för flyktinginvandringen - genom att korta väntetiderna för asylsökande. Det är inte invandring som kostar pengar - utan förläggningsboende, passivisering och segregering.

Migrationsverket har larmat om att 100.000 asylsökande kommer att vänta på besked i Sverige om några år - om det kommer fler asylsökande samtidigt som ansökningarna hanteras i samma takt som idag.

Bakgrunden: EU-länderna lyckades för några år på nittiotalet att minska asylsökandet, genom åtgärder som visumtvång och skärpta gränskontroller. Nu har antalet ökat igen till samma nivå som för tio år sedan. Men idag tvingas de flesta fly med illegala metoder. När många kommer utan papper så är det svårare att utreda asylärenden - och verkställa avvisningar.

Riksdagens revisorer visade i en rapport i höstas att bara några få dagar av handläggningstiden för ett asylärende verkligen går åt till handläggning. Resten är väntan på besked om olika förfrågningar - och kötid.

FARR:s förslag:

    * Inför en möjlighet att få visum för att söka asyl - så att människor inte tvingas i armarna på smugglare! Därmed skulle det gå mycket snabbare att utreda asylärenden.

    * Sluta att fatta avvisningsbeslut som inte kan verkställas, och som leder till att människor blir kvar i asylsystemet!

    * Fatta beslut i första instans inom sex månader och efter överklagande inom ytterligare sex - annars ska det bli uppehållstillstånd! Detta skulle drastiskt minska kön, och därmed minska de humanitära skäl som uppstår under väntetiden.

    * Bevilja ny prövning för dem som har gått under jorden efter att ha fått beslut efter längre tid än tolv månader. Ge dessa gömda uppehållstillstånd om det inte finns synnerliga skäl emot!
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5