SKÄR NER PÅ FLYKTINGKOSTNADERNA!

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR, föreslår att Sverige ska minska kostnaderna för flyktinginvandringen - genom att korta väntetiderna för asylsökande. Det är inte invandring som kostar pengar - utan förläggningsboende, passivisering och segregering.

Migrationsverket har larmat om att 100.000 asylsökande kommer att vänta på besked i Sverige om några år - om det kommer fler asylsökande samtidigt som ansökningarna hanteras i samma takt som idag.

Bakgrunden: EU-länderna lyckades för några år på nittiotalet att minska asylsökandet, genom åtgärder som visumtvång och skärpta gränskontroller. Nu har antalet ökat igen till samma nivå som för tio år sedan. Men idag tvingas de flesta fly med illegala metoder. När många kommer utan papper så är det svårare att utreda asylärenden - och verkställa avvisningar.

Riksdagens revisorer visade i en rapport i höstas att bara några få dagar av handläggningstiden för ett asylärende verkligen går åt till handläggning. Resten är väntan på besked om olika förfrågningar - och kötid.

FARR:s förslag:

    * Inför en möjlighet att få visum för att söka asyl - så att människor inte tvingas i armarna på smugglare! Därmed skulle det gå mycket snabbare att utreda asylärenden.

    * Sluta att fatta avvisningsbeslut som inte kan verkställas, och som leder till att människor blir kvar i asylsystemet!

    * Fatta beslut i första instans inom sex månader och efter överklagande inom ytterligare sex - annars ska det bli uppehållstillstånd! Detta skulle drastiskt minska kön, och därmed minska de humanitära skäl som uppstår under väntetiden.

    * Bevilja ny prövning för dem som har gått under jorden efter att ha fått beslut efter längre tid än tolv månader. Ge dessa gömda uppehållstillstånd om det inte finns synnerliga skäl emot!