Inför EU-valet: FARR kräver lagliga vägar att söka asyl!

De flesta svenska kandidater till EU-parlamentariker säger sig vilja verka för en human flyktingpolitik. FARR föreslår - som början till en human politik - att avsikten att söka asyl ska accepteras som skäl för att få inresevisum, så att flyktingar slippa vända sig till smugglare. Visumtvånget ska kunna avskaffas helt när en våldsam konflikt tvingar många att fly från ett visst land.

Vid sitt årsmöte den 15 mars 2014 antog Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ett uttalande inför valet till EU-parlamentet:

 

Det behöver öppnas lagliga vägar till EU för dem som är på flykt. Idag innebär skydd av de yttre gränserna, oavsett om motivet är terrorbekämpning eller nationell säkerhet, att människor på flykt hindras komma in i EU för att ansöka om asyl. System som till stor del drivs av att hålla asylsökande borta måste reformeras snarast.

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) har över 25 års erfarenhet av asylrådgivning. Inom nätverket finns många flyktingars öden samlade, från orsak till flykt, till vägen hit och slutligen processen här i Sverige. Dessa erfarenheter är vad vi bygger vår bedömning på, när vi föreslår att behovet att söka asyl i sig borde vara ett skäl till att få visum. Inte som idag, då skyddsbehövande är de första som sållas bort bland dem som söker visum. Detta är en grundläggande åtgärd som Sverige och EU kan vidta för att möjliggöra för människor på flykt att kunna använda sin konventionsstadgade rätt att söka asyl. Så länge som det inte finns några sådana lagliga och säkra vägar in i Europa, kommer flyktingar att vara utelämnade åt flyktingsmugglare och farliga resor i små båtar, som de som sjönk utanför Lampedusa.

I år är det val till Europaparlamentet och till riksdagen. Utomeuropeiska flyktingar som behöver Sveriges skydd har inte rätt att rösta i dessa val, men det har de svenska medborgarna. Till Europaparlamentet, som är EU:s enda folkvalda organ, kan alla EU-medborgare rösta. Oavsett parti säger de flesta svenska kandidater sig vilja verka för en human flyktingpolitik. FARR föreslår följande åtgärder för att skapa en säker och human situation för flyktingar som kommer till Europa.

Dublinförordningen bör arbetas om så att den sökandes avsikt att söka asyl i ett visst EU-land ska vara det första kriteriet för vilket land som ska pröva ansökan, istället för att utgå från det land som släppt in personen i EU.

Läs hela uttalandet!