HUR HUMAN ÄR SVENSK FLYKTINGPOLITIK?

Idag den 10 april har riksdagen sin årliga debatt om flyktingpolitiken.

Det finns motioner om en humanare flyktingpolitik, om kortare väntetider och amnestier, om större rättssäkerhet och om större lyhördhet för dem som flytt från länder där förföljelse är vardag.

Men inga beslut väntas, utöver att alla motioner avslås och regeringens skrivelse läggs till handlingarna.

Innanför riksdagshusets väggar behövs inga förändringar av flyktingpolitiken. Där råder myten att Sveriges flyktingpolitik redan är human och rättssäker och att de som gömmer sig gör det av beräkning.

Utanför riksdagshuset demonstrerar förtvivlade människor för dem som avvisas trots dödshot. Verkligheten är att Migrationsverket gav uppehållstillstånd i bara en fjärdedel av de fall som verket behandlade förra året. Ännu svårare än att få uppehållstillstånd är det att bli erkänd som flykting. Bara ett par procent av de asylsökande erkänns som flyktingar i Sverige (mycket färre än i de flesta andra länder).

En del av dem som har förföljts och trakasserats i hemlandet får ändå till slut uppehållstillstånd efter många turer och nedbrytande väntan som förvärrar flyktingens ångest och i värsta fall leder till självmordsförsök - men då heter det att de har "humanitära skäl".

Samtidigt kan de människor avvisas som faktiskt har vad som med vanligt mänskligt språkbruk borde vara humanitära skäl - såsom Maryam, den kvinna som demonstranterna utanför Riksdagshuset uppmärksammar: En svårt cancersjuk kvinna som ska avvisas bara för att dö som utstött i Iran.

FARR vädjar att den dödssjuka Mayram ska beviljas uppehållstillstånd.

FARR vädjar att politikerna ska komma ut från Riksdagshuset och träffa avvisade och nedbrutna flyktingar som kan berätta hur human svensk flyktingpolitik är för dem.