"BEAKTA BARNETS BÄSTA"

Den svårt ögonsjuka Nadina ska avvisas trots att Utlänningsnämndens egen undersökning visar att hon inte kan få vård i hemlandet. Styrelsen för Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd har antagit följande uttalande:

FARR anser att svårt sjuka, asylsökande barn, för vilka sjukvård ej står att få i hemlandet ska få stanna i Sverige. Detta gäller även om sjukdomen är obotlig men viss lindring och rehabilitering finns att få i Sverige.

Att avvisa asylsökande barn, vars framtida liv och hälsa är beroende av fortsatt kvalificerad vård i Sverige, är oacceptabelt.

Att bevilja dessa barn permanent uppehållstillstånd är helt i linje med att beakta barnets bästa som Sverige har lovat att göra genom att ratificera FN:s barnkonvention. Principen om att beakta barnets bästa är också införd i svensk utlänningslag.