Stoppa utvisningarna till Irak

FN:s flyktingorgan UNHCR avråder nu från alla tvångsutvisningar till Irak. Enligt UNHCR har de flesta asylsökande från Irak behov av skydd undan de våldsamma attackerna mot civila, och de bör inte heller utvisas till att fly inom hemlandet. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, instämmer i bedömningen och uppmanar Sverige att följa UNHCR:s linje.

UNHCR beskriver i sitt ställningstagande de våldsamma övergrepp som begås mot civilbefolkningen i Anbar, Nineva, Salah al-Din, Kirkuk och Diyalai både genom urskillningslöst dödande, sexuellt våld och i form av extrem tillämpning av sharialagar. Samtidigt framgår att Bagdad varit det hårdast drabbade området räknat i antalet dödsfall under större delen av 2014 och att många dödats även i Babil. På många ställen även söder om Bagdad förekommer kidnappningar och summariska avrättningar. Idag när så många befinner sig på flykt dör människor även av brist på mat, vatten och sjukvård.

- Människor flyr hals över huvud och ingen vet vilket område som är säkert i morgon, säger Sanna Vestin, ordförande i FARR. - Som det ser ut nu i Irak är det inte rimligt att begära att enskilda ska bevisa att de är personligt hotade. Det är en utbredd katastrof som pågår och minoriteter är särskilt utsatta.

Enligt UNHCR befinner sig redan mer än 3 miljoner människor i internflykt och det finns inga möjligheter för myndigheter och organisationer att förse alla ens med det grundläggande som tak över huvudet, mat och sjukvård. Därför anser UNHCR att asylsökande inte bör nekas skydd med hänvisning till att de kan fly inom Irak.

I Sverige har Migrationsverket hittills inte beslutat om något generellt stopp för utvisningar ens för personer från de värst drabbade områdena. Migrationsverket gör en uppdelning mellan de provinser som attackerats av IS beroende på hur pass urskillningslöst våldet är. Asylsökande från ett par av områdena måste kunna visa att de är personligen hotade. I Bagdad och Babil anser Migrationsverket att det inte råder väpnad konflikt och att det går att få visst skydd av myndigheterna. Dessutom anser Migrationsverket att en del av dem som behöver skydd och inte får skickas tillbaka ändå kan utvisas eftersom de skulle kunna klara sig i internflykt i Kurdistan eller i Bagdad. En individuell bedömning ska göras av tex om personen eller någon i familjen är arbetsför och om de har någon anknytning till området.

- Rapporterna från Irak talar sitt tydliga språk och det stämmer med vad flyktingarna själva berättar, säger Sanna Vestin.  - Vi uppmanar Migrationsverket och migrationsdomstolarna att följa UNHCR:s råd: Ta inte fler beslut om utvisningar till Irak, ompröva de utvisningbeslut som redan fattats!

Länkar:

Läs mer på FARR:s hemsida om Migrationsverkets ställningstagande

Hämta UNHCR:s ställningstagande från den 27 oktober 2014

Hämta Migrationsverkets ställningstagande från den 20 oktober 2014