rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESS

Irakier förlorade i Europadomstolen

Utsatta personer i Irak kan fly inom landet. Det har Europadomstolen för mänskliga rättigheter slagit fast efter att ha granskat åtta av de Irak-ärenden som togs upp hösten 2010.

Sex ärenden gäller kristna. Dessa åberopade även olika individuella skäl. En man var till exempel homosexuell, en kvinna hade försökt återvända men blivit våldtagen. Men dessa omständigheter påverkade inte utgången. Två ärenden gäller sunnimuslimska män som hotats till livet av familjerna till kvinnor de haft en relation till.

Läs mer...

Ställningstaganden att använda

Migrationsverket uppdaterade i juni sitt ställningstagande om hur det ska gå till när utvisningar av ensamkommande barn verkställs till hemlandet. Där finns viktiga påpekanden, som att det är Migrationsverkets ansvar att utreda mottagningsförhållandena, och att återvändandearbetet ska bedrivas effektivt. "Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett ordnat mottagande bör arbetet inte drivas vidare." Migrationsverket bör avkrävas att faktiskt följa dessa riktlinjer och inte låta barnet vänta i månader och år tills myndighetsdagen uppnås.

Ett annat ställningstagande som kan vara bra att hänvisa till kom i maj och rör vilka skäl som kan leda till att en Dublinöverföring bör hejdas. Det gäller till exempel i vissa ärenden som rör familjeåterförening och överföringar som skulle vara "humanitärt stötande".

Hämta det rättsliga ställningstagandet om verkställighet av ensamkommande barn

Hämta det rättsliga ställningstagandet om möjligheten att göra avsteg från Dublinöverföring

Hur ska identitet och trovärdighet bedömas?

Migrationsverket publicerade i början av sommaren två rättsliga ställningstaganden som berör bedömning av asylsökandes identitet och trovärdighet. Båda kan ses som försiktiga steg framåt. Verket har också påbörjat en utbildningssatsning, där det bl.a. ingår seminarier om hur religion som asylskäl ska bedömas.

Migrationsverket och domstolarna har kritiserats skarpt för hur tillförlitlighets- och  trovärdighetsbedömningar går till, till exempel genom avfärdande av id-handlingar, rättsosäkra åldersbedömningar, bristande utredningar i tortyr- och hbt-ärenden etc. Nedan följer sammanfattningar av de nya ställningstagandena och en rad exempel på kritiken.

Nästa nummer av FARR:s tidning Artikel 14 kommer att ha tema "trovärdighet". Skicka gärna dina reflektioner och exempel eller tips om andra inslag till artikel14@farr.se!

Läs mer...

Baharan Kazemi: Sommarens mest inspirerande aktion

Flyktingstafetten har följts på FARR:s hemsida från starten i Malmö den 14 juli. Det speciella med den här demonstrationen är att flyktingar själva tog initiativet. I Flyktingbloggen den 5 augusti utnämnder FARR:s sekreterare Baharan Kazemi Asylstafetten till sommarens mest inspirerande aktion. "Istället för att låta sig bli ignorerade och acceptera den nuvarande situationen, har de organiserat sig och det bättre än många av oss som i flera år har varit aktiva inom asylrätten!"

Hela artikeln

Ska barn utvisas till barnhem?

"Migrationsverket finner att (...) Azerbajdzjan tillhandahåller olika omsorgsformer, såsom barn- eller elevhem samt familjeliknande omsorg, där barnen tillåts ha kontakt med föräldrarna". Alltså, man kan sätta barnen på barnhem, i en främmande miljö, åtskilda från sina föräldrar och utan att kunna göra sig förstådda.

Öppet brev från Flyktinggruppen i Falun, genom Margaret Hammare

Som aktiv medarbetare i två lokala flyktinggruppar och anlitad översättare av olika asylansökningar och -beslut, har jag ofta lagt märke till godtyckligheten och bristen på konsekvens i Migrationsverkets handhavande av asylärenden. Jag har framför mig nu två relativt nya beslut, som kan belysa mina påståenden. Alla citat är tagna direkt från besluten.

Hela artikeln

Öppet brev till Migrationsverket

"Migrationsverket finner att (...) Azerbajdzjan tillhandahåller olika omsorgsformer, såsom barn- eller elevhem samt familjeliknande omsorg, där barnen tillåts ha kontakt med föräldrarna". Alltså, man kan sätta barnen på barnhem, i en främmande miljö, åtskilda från sina föräldrar och utan att kunna göra sig förstådda.

Öppet brev från Flyktinggruppen i Falun, genom Margaret Hammare

Som aktiv medarbetare i två lokala flyktinggruppar och anlitad översättare av olika asylansökningar och -beslut, har jag ofta lagt märke till godtyckligheten och bristen på konsekvens i Migrationsverkets handhavande av asylärenden. Jag har framför mig nu två relativt nya beslut, som kan belysa mina påståenden. Alla citat är tagna direkt från besluten.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5