rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPS

Goda råd - Good Advice

Scroll down to fetch Good Advice for Asylum Seekers in Sweden in several languages!
Här kan du ladda ned FARR:s Goda råd till dig som söker asyl. Copyright, se nedan.

Goda råd är "shareware". Filerna kan laddas ned utan kostnad, men omkostnaderna för översättningarna och layout är höga. Du som har råd uppmanas betala minst 100 kronor för en fil, 30 kr per deltagare för studiecirklar. Betala med Swish till 123 327 8983 eller till plusgiro 520890-5. Tack!

Version 5.02 på är uppdaterad januari 2018. Se lista över ändringarna i version 5.02 här!  Alla språkversioner informerar om både utlänningslagen och den tillfälliga begränsningslagen. Lagändringar som trätt i kraft 2018 är inte inluderade. Se artikel om gymnasielagen här!

Goda Råd är layoutad för utskrift. Observera att den är avsedd att skrivas ut i A5-format, eller med två sidor på varje A4-blad. Samtliga versioner kan läsas parallellt, med samma sidnumrering i kapitlen på alla språk.

Klicka på bilderna nedan för att läsa direkt på skärmen. Detta kräver snabb internet-uppkoppling. Högerklicka (ctrl-klicka) för att ladda ner filen till din dator. Filerna är 152 sidor vid utskrift.

Översättningar: Michael Williams (engelska), Juan-Carlos Romans (spanska), Leo Malaxos (arabiska), Jonas Lal (farsi) och Alexander Vårfält (ryska).

 

Swedish, 2.7 mb
2018

bild sid 1 sw

Swedish, addresses

bild addresses sv

English, 2,6 mb 
2018

bild sid 1 en

English, Addresses

bild addresses en

Utskrift av Goda Råd v 5: Ladda ned filen i högupplöst format. Om du skriver ut på vanliga A4-papper, välj layout med två sidor per ark. Detta går att göra exempelvis i Acrobat Reader.

 

Spanish, 2.8 mb
2018

bild sid 1 sp

Spanish,
Addresses

bild addresses sp

Farsi, 2.7 mb
2018

bild sid 1 fa

Farsi,
Addresses

bild addresses fa

 

Arabic, 2.7 mb
2018

bild sid 1 ar

Russian, 2.7 mb
2018

bild sid 1 ry

Så här hittar du i filerna: Rubrikerna i innehållsförteckningarna är klickbara. Dessutom kan du i pdf-filernas vänstermeny välja mellan att se dokumentets rubriker eller sidorna som miniatyrer. För att se vänstermenyn behöver du ha laddat ned filen till din dator. 

Copyright. Goda Råd publiceras av Flyktinggruppernas Riksråd. Copyright Sanna Vestin, sanna.vestin(at)farr.se. Utskrift och kopiering är tillåten. Ändringar är inte tillåtna. Ange källa www.farr.se.

Hämta flygblad för Goda Råd här!

Bakgrund

Goda råd togs ursprungligen fram 2007 i samarbete med Broderskapsrörelsen och medfinansierades av Europeiska flyktingfonden. 2009 publicerades översättningar till spanska och arabiska, finansierat av Rädda Barnen. 2011 uppdaterades Goda råd i alla språkversioner med de ändringar av lag och praxis som skett. Samtidigt togs översättningar fram till engelska och ryska. Detta projekt finansierades av Emmaus Björkå. Mindre uppdateringar gjordes även 2012-2013. 2013 gjordes en översättning till farsi, finansierad av FARR. I slutet av 2014 gjordes uppdateringar inom ramen för en fördjupningskurs i praktisk humanjuridik. Dessa ligger till grund för utgåvan 2015. Översättningarna 2015 finansierades av Svenska Kyrkan. Omarbetningen 2016, som ligger till grund för utgåvan 2017, har gjorts av FARR, med projektmedel från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

Översättningarna av uppdateringen 2018 finansieras med stöd av Stockholms Stadsmission och Svenska Kyrkan.

För att vara säker på att få aktuell information bör du alltid kontrollera på Migrationsverkets hemsida om regler eller praxis har ändrats. Utlänningslagen (SFS2005:716) finner du på www.notisum.se.

tom-35

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5