rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMRÅD & TIPSLänkar - organisationerOrganisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor

Organisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor

Amnesty International, svenska sektionen

Efter noggrann utredning och om det går att bekräfta risk för förföljelse kan svenska Amnesty vädja till myndigheter i enstaka enskilda ärenden, om dessa faller inom Amnestys åtagande. Amnesty kan också uttala sig om vissa gruppers risksituation. Läs mer om Amnestys arbete med flyktingar på deras hemsida eller kontakta flyktingavdelningen.
Adress: Box 4719, 116 92 Stockholm
Tel: 0771-266 37 89
Fax: 08-729 02 01
E-post: info@amnesty.se

Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen är en myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. Myndigheten bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället. Barnombudsmannen kan lämna förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning, men går inte in i enskilda ärenden.
Adress: Box 22106, 104 22 Stockholm
Tel: 08-692 29 50, tel för barn under 18 år: 020-23 10 10 (samtalet är gratis)
E-post: info@barnombudsmannen.se

Caritas
Katolska kyrkans biståndsorganisation, som ibland kan ge stöd, råd och praktisk hjälp till asylsökande, flyktingar och hemlösa.
Adress: Brunnsgränd 4, 4 tr, Box 2150, 111 30 Stockholm
Tel: 08-50 557 600
Fax: 08-22 56 20
E-post: caritas@caritas.se

Crossroads (Stockholms Stadsmission)
Riktar sig till enbart till EU-migranter (ekonomiska migranter med medborgarskap eller uppehållstillstånd i ett annat EU-land). Serverar frukost och lunch, ger möjlighet att tvätta kläder och ta en dusch. Ger även rådgivning om hur man tar sig in på den svenska arbetsmarknaden. Öppen verksamhet: 8:30-12:15 måndag till fredag.
Adress: Tullvaktsvägen 2, (Frihamnen, buss 72 or 76), Stockholm
Tel: 08-684 23 150


Diskrimineringsombudsmannen, DO
DO arbetar mot alla former av negativ särbehandling. Om du har blivit diskriminerad i Sverige på grund av till exempel ditt kön, etnisk tillhörighet, religion eller handikapp kan DO i vissa fall ge råd, juridiskt stöd och representation vid en eventuell rättegång.
Adress: Box 3686, 103 59 Stockholm
Tel: 08-120 207 00, 020-36 36 66 (gratis nr)
Fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se

Elena Index. Listar användbara adresser till organisationer och individer som erbjuder juridisk hjälp och andra former av stöd till flyktingar och asylsökande i Europa. ELENA Index är ett verktyg för advokater och juridiska rådgivare , och innehåller adresser till advokater och organisationer runt om i Europa.

Ingen människa är illegal
Nätverk som kämpar för en gränslös värld och stöttar papperslösa med praktiska saker såsom boende, mat, kollektivtrafik, sociala aktiviteter m.m.
E-post:
Göteborg: goteborg@ingenillegal.org, tel: 0704-377524
Norrbotten: norrbotten@ingenillegal.org
Nyköping: nykoping@ingenillegal.org
Uppsala: uppsala@ingenillegal.org
Stockholm: stockholm@ingenillegal.org
Umeå: umea@ingenillegal.org
Östersund: ostersund@ingenillegal.org, tel: 0764-275457

Hiv-Sverige
Organisation som drivs av och arbetar för hivpositiva och anhöriga.
Adress: Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm
Tel: 08-714 54 10
E-post: info@hiv-sverige.se

Liberala flyktingfonden
Liberala Flyktingfonden bildades av Liberala ungdomsförbundet. Den samlar in och fördelar pengar till dem som gömmer sig och inte kan återvända hem. Du som lever gömd kan vända dig till fonden för att söka ekonomiskt bidrag.
Adress: Liberala ungdomsförbundet, Box 2253, 103 16 Stockholm
Tel: 08-410 242 00
E-post: flyktingfonden@luf.se

Läkare i Världen, MR-gruppen
MR-gruppen ger juridisk och social rådgivning vid mottagning i Stockholm.
Tel: 08-664 66 87
E-post: info@lakareivarlden.org

RSFL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
RFSL arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige. RFSL ger även stöd och råd till hbtq-flyktingar. Inom RFSL finns också nätverket RFSL Newcomer, en mötesplats för hbtq-flyktingar och migranter (newcomer@rfsl.se, tel 076 184 88 17).
Adress: Sveavägen 59, Box 350, 101 26 Stockholm
Tel: 08-501 629 00
E-post: forbund@rfsl.se

Asylrättscentrum
Asylrättscentrum erbjuder gratis juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och svensk utlänningslagstiftning. Den förmedlar också information om förhållanden i enskilda länder, som har betydelse i bedömningen av asylskäl och andra grunder för uppehållstillstånd. Telefonrådgivningen är öppen mån-ons 9-11
Adress: Taptogatan 6, 115 26 Stockholm
Tel: 0200-88 00 66
Fax: 08-665 09 40

Rädda Barnen
Organisation i Sverige och världen som på olika sätt arbetar med barns rättigheter. Arbetar bl.a. med barns rätt till vård och skola. Vissa lokalföreningar engagerar sig för flyktingbarn.
Adress: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm
Tel: 08-698 90 00
Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Röda korset
Röda Korset stödjer människor på flykt i merparten av världens länder. I Sverige arbetar de med stöd till asylsökande, efter forskning, familjeåterförening och förmedling av rödakorsmeddelanden. I Stockholm finns även verksamheten Mötesplats för papperslösa.
Adress: Hornsgatan 54, Box 17563, 118 91 Stockholm
Tel: 08-452 46 00 (växel), 020-41 50 00 (rådgivning i flyktingärenden, familjeåterförening m.m.)
E-post: info@redcross.se

Sociala Missionen
Sociala Missionen är en kristen förening som erbjuder råd och stöd i frågor som rör migration. Du kan ringa eller skriva till dem eller besöka dem personligen. Sociala Missionen arbetar också med familjeåterförening, återvändande och integration.
Adress: Högbergsgatan 31 A, 116 20 Stockholm
Tel: 08-556 023 00
E-post: info@socialamissionen.se

Svenska Kyrkan
I många av Svenska kyrkans församlingar pågår arbete för att på olika sätt stötta flyktingar. Hör av dig till Svenska Kyrkan och ta reda på vilket arbete som bedrivs nära dig.
Adress: Svenska Kyrkan, 751 70 Uppsala
Tel: 018-16 95 00
E-post: info@svenskakyrkan.se

UNHCR Regional Office for the Baltic and Nordic Countries
FN:s flyktingkommissariats regionalkontor. De arbetar bland annat med handläggning av juridiska frågor som rör asylrätt. De ger också råd till regeringar, myndigheter och organisationer i lagstiftningsfrågor och informerar allmänheten.
Adress: Ynglingagatan 14, 6 tr, 113 47 Stockholm
Tel: 08-457 48 80
E-post: swest@unhcr.org

Vänsterpartiets fristadsfond
Hjälper asylsökande flyktingar som hotas av utvisning och inte kan återvända till sina hemländer. Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp. Det sker när den efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som kan ändra på ett tidigare felaktigt beslutet.
E-post: anita.dorazio@gmail.com

tom-35

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5