rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMRÅD & TIPSLänkar - organisationerOrganisationer som förmedlar vård till papperslösa

Organisationer som förmedlar vård till papperslösa

Liljengrenska stiftelsen, Varberg
Tel: 18.00-19.00, 0768-93 95 93
E-post: liljengrenska@hotmail.com

Läkare i Världen
I samarbete med asylkommittén i Stockholm ordnar Läkare i världen »kliniken« en gång i veckan. Papperslösa är välkomna dit för att få medicinsk hjälp av läkare och annan frivillig personal.
Tel: 08-664 66 87
E-post: info@lakareivarlden.org

Porten, Borås
Tel onsd: 17.30-19.00, 0735-63 20 80
E-post: krook99@gmail.com

Rosengrenska/Röda Korset, Göteborg
Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk personal och vårdpersonal som hjälper gömda flyktingar ideellt. Verksamheten sköts genom en jourtelefon där gömda flyktingar får kontakt med vårdgivare i eller utanför sjukvården.
E-post: vardformedling@rosengrenska.org
Webbplats: www.rosengrenska.org

Röda Korset, Stockholm
Ett fristående nätverk av läkare, barnmorskor, psykologer och andra yrkesgrupper med olika medicinsk bakgrund arbetar på frivillig basis och ger papperslösa människor vård. Vården är kostnadsfri och bokas i förväg.
Tel: 020-211 000 (må-to 9.30-11, kostnadsfritt), 0709-406723 (endast sms)
E-post: papperslos@redcross.se

Tinnerökliniken, Linköping/Norrköping
Tel: 0733-22 58 87
E-post: info@papperslosa.se
 
Andra orter
Kontaktpersoner kan finnas. Ta kontakt med Rosengrenska i Göteborg eller Röda Korset i Stockholm för information.

tom-35

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5