Organisationer som förmedlar vård till papperslösa

Liljengrenska stiftelsen, Varberg
Tel: 18.00-19.00, 0768-93 95 93
E-post: liljengrenska@hotmail.com

Läkare i Världen
I samarbete med asylkommittén i Stockholm ordnar Läkare i världen »kliniken« en gång i veckan. Papperslösa är välkomna dit för att få medicinsk hjälp av läkare och annan frivillig personal.
Tel: 08-664 66 87
E-post: info@lakareivarlden.org

Porten, Borås
Tel onsd: 17.30-19.00, 0735-63 20 80
E-post: krook99@gmail.com

Rosengrenska/Röda Korset, Göteborg
Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk personal och vårdpersonal som hjälper gömda flyktingar ideellt. Verksamheten sköts genom en jourtelefon där gömda flyktingar får kontakt med vårdgivare i eller utanför sjukvården.
E-post: vardformedling@rosengrenska.org
Webbplats: www.rosengrenska.org

Röda Korset, Stockholm
Ett fristående nätverk av läkare, barnmorskor, psykologer och andra yrkesgrupper med olika medicinsk bakgrund arbetar på frivillig basis och ger papperslösa människor vård. Vården är kostnadsfri och bokas i förväg.
Tel: 020-211 000 (må-to 9.30-11, kostnadsfritt), 0709-406723 (endast sms)
E-post: papperslos@redcross.se

Tinnerökliniken, Linköping/Norrköping
Tel: 0733-22 58 87
E-post: info@papperslosa.se
 
Andra orter
Kontaktpersoner kan finnas. Ta kontakt med Rosengrenska i Göteborg eller Röda Korset i Stockholm för information.