Övriga vårdorganisationer

Kris- och Traumacentrum
Tortyrdiagnostik, tortyrutredningar m.m.
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 25, 118 50 Stockholm
Tel: 08-515 167 50
Fax: 08-655 77 56
E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se

Röda Korsets center för torterade och krigsskadade flyktingar i Sverige
Röda Korsets olika behandlingscenter för krigsskadade och torterade vänder sig till flyktingar och deras familjer som lider av sviter efter tortyr och krigsupplevelser.

Stockholm, tel: 08-772 19 80, e-post: info-rkc@redcross.se

Malmö/Hässleholm, tel: 040-32 65 30, e-post: rkc.malmo@redcross.se

Skellefteå/Luleå/Umeå, tel: 0910-71 78 56/55/52, e-post: rkc.skelleftea@redcross.se

Skövde, tel: 0500-42 49 95, e-post: rkc.skovde@redcross.se

Uppsala/Hedemora, tel: 018-18 75 68, e-post: rkc.uppsala@redcross.se