rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPSLänkar - organisationerStöd för våldsutsatta

Stöd för våldsutsatta

Här nämns endast ett urval av jourlinjer. Flera kvinnojourer tar emot papperslösa, till exempel kommunala kvinnojourer i Göteborg.

Kvinnors nätverk
För kvinnor som behöver råd och hjälp.
Tel: 08-646 10 70. Jour för ungdomar: 020-40 70 40 (9-22, kostnadsfritt)
E-post: info@kvinnonet.org

RFSL:s Brottsofferjour
Genom RFSL:s brottsofferjour kan du som hbtq-person få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Du kan prata med oss om hur du har det på telefon eller via mail, eller så kan du komma till vår besöksadress på Sveavägen 59 i Stockholm.
Telefon: 020-34 13 16 (gratisnummer)
E-post: boj@rfsl.se

Somaya kvinno- och tjejjour
Somaya kvinno- och tjejjour stöttar kvinnor och HBTQ-personer som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Flerspråkig stödlinje och stödchatt, skyddat boende och aktivitetscenter för individers möjlighet till självbestämmande.
Tel: 020-81 82 83 (vardagar 9 - 16)
Chatt: somaya.se/chatta-med-oss
E-post: info@somaya.se

Terrafem
Driver bl.a en rikstäckande jourtelefon, kvinnojour, tjejhus och juristjour för
flickor och kvinnor som utsatts för våld av närstående. Jourtelefonen ger stöd och juridisk rådgivning till utsatta kvinnor på över 40 språk.
Adress: Box 891, 101 37 Stockholm
Tel: 020-52 10 10
E-post: info@terrafem.org

tom-35

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5