rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel

Ändringar i Goda Råd v 5.03

Nedanstående lista avser skillnader mellan "Goda Råd" version 5.03 (2019) jämfört med version 5.02. Sidhänvisningarna avser den svenskspråkiga versionen. Stycket kan återfinnas på intilliggande sida i annan språkversion.

Sid 1
(Versionsnummer och årtal)

Sid 3-4
Information om finansiering av aktuell upplaga.

Sid 11-12
Översiktlig information om ändringar i den tillfälliga lagen och i Goda Råd.

Sid 16-21
Uppdateringar av texten rörande "övrig skyddsbehövande", rättigheter för
"alternativt skyddsbehövande", nekad skyddsstatus samt tillämpningen av "ömmande omständigheter".

Sid 22-23
Utvidgad text om längre uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. (obs detta handlar inte om "nya gymnasielagen", den kommer senare).

Sid 25-28
Förändringar med anledning av ändring i den tillfälliga lagen och praxis som utvecklats när det gäller anhöriga.

Sid 34-35
Justering rörande möjligheten att byta skäl för uppehållstillstånd utan att lämna Sverige i samband med förlängning. Även justering av en hänvisning till annat kapitel.

Sid 74-75
Tillägg om förlängning av uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Sid 93-94
Tillägg om "nya gymnasielagen".

Tidigare sid 94-97, nuvarande 95-98
Dessa sidor är omnumrerade, utan att innehållet ändras.

Tidigare sid 98-99, nuvarande sid 99
Texten på dessa sidor är oförändad men hopdragen till en sida.

Se lista över ändringarna i version 5.02 från 2018 här! 

 

tom-35

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5