rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPSRätten att sökaViseringskodex: Visumtvång hindrar flyktingar att resa lagligt

Viseringskodex: Visumtvång hindrar flyktingar att resa lagligt

Gemensamma viseringsregler infördes i EU-länderna redan på nittiotalet. Visumtvång är en grundsten i det som kallas "Fort Europa", alla de regler som hindrar flyktingar att resa lagligt. Visumtvång innebär att människor från ett visst land måste ha inresetillstånd (visering införd i passet, visum) för att resa in. Se EU-förordningen om detta och den aktuella listan över länder.

Enligt EU:s gemensamma regler för viseringar ska besöksvisum inte ges till den som kan förväntas vilja stanna kvar. Viseringar är definitionsmässigt bara till för korta vistelser, se artikel 1 i förordningen om viseringskodex. Den som vill ha ett längre uppehållstillstånd ska söka det från sitt hemland. Så är reglerna även i svensk lag. Problemet är att asyl - uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov - endast beviljas för den som redan befinner sig i landet.

EU:s visumregler innebär alltså att det är förbjudet att resa in i ett EU-land för att söka asyl.

Visumtvånget kompletteras av "transportöransvaret", en regel som också ingår i Schengenregelverket och innebär att flygbolag och rederier kan få dryga kostnader om de låtit personer resa in över den yttre gränsen utan pass och visum, och personen sedan avvisas eller utvisas. (I svensk lag gäller transportöransvaret endast vid avvisning; inom tre månader efter att personen sökt uppehållstillstånd.)

Möjliga undantag: Det finns en punkt i EU:s viseringskodex som ger utrymme för ett land att bevilja visum åtminstone till det egna landet av humanitära skäl, även om ansökan inte uppfyller de vanliga villkoren. Den regeln skulle kunna användas för att låta människor resa in lagligt och därefter söka asyl på plats. Regeln har dock bara använts vid speciella tillfällen av vissa länder.

Ett undantag som utnyttjats i större utsträckning är kvotsystemet, dvs organiserad vidarebosättning, oftast i regi av FN:s flyktingorgan UNHCR. Ett utvidgat system för att ta emot kvotflyktingar har också diskuterats inom EU, men har ännu inte lett till några större resultat. Kvotflyktingar tas ut från vissa flyktingläger i transitländer och berör alltså inte asylsökande, som söker skydd på egen hand. Ett kvotsystem i större skala kan minska behovet av att söka asyl, men aldrig ersätta det helt.

Nästa avsnitt om flyktingkonventionen: Flyktingar får inte avvisas

 

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5