rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPSRätten att sökaDublinförordningen: De flesta får söka asyl här

Dublinförordningen: De flesta får söka asyl här

Skapad 15-11-18, redigerad 15-11-20

Dublinförordningen är ett regelverk som styr hur asylsökande ska fördelas inom EU. Huvudprincipen är att det EU-land som är ansvarigt för att ha släppt in personen i området också ska ta ansvaret för att pröva asylansökan. När personen har sökt asyl ska därför den mottagande staten utreda vilken stat som har ansvaret, enligt en lista över kriterier.

Om personen visar sig redan ha sökt asyl i ett annat EU-land så ska den staten återta personen, antingen för att pröva själva asylansökan eller för att lösa ansvarsfrågan enligt Dublinförordningen om det inte var avklarat.

Om det inte redan finns ett ansvarigt land används Dublinförordningens kriterier i den ordning de står i förordningen. De handlar i tur och ordning om 1) vissa typer av familjeåterförening, 2) att någon stat beviljat uppehållstillstånd eller visum, 3) att personen rest in illegalt över en stats gräns mot ett icke EU-land, 4) att personen vistats illegalt i ett EU-land minst fem månader. Detta är en kort sammanfattning. Se de fullständiga reglerna här. Om något av kriterierna är uppfyllt så blir den staten ansvarig. Om inget av kriterierna är uppfyllt ska asylansökan prövas i den stat där den lämnades in.

För varje kriterium finns vissa bevis som kan användas. De vanligaste är fingeravtryck vid yttre gräns och fingeravtryck vid asylansökan. Fingeravtryck som tas inne i EU-området när någon grips av polis utan att söka asyl används inte för detta ändamål och får över huvud taget inte sparas i fingeravtrycksregistret Eurodac. (Men det förekommer att personer registrerats som asylsökande utan att de själva förstått det.)

Vanliga missförstånd

Vanliga missförstånd är att Dublinförordningen går ut på att den asylsökande kan skickas till senaste landet personen varit i eller det första land där personen gripits av polis. Den som argumenterar för detta kan hävda att detta är möjligt enligt flyktingkonventionen och annan folkrätt. En person som kommer till Sverige är ju inte hotad för att den skickas till Tyskland eller Danmark. Men det är inte folkrätten som hindrar avvisningen utan att EU valt att reglera fördelningen på ett specifikt sätt. Läs mer i juristen Louise Danes blogg om detta.

Att det florerar många missförstånd beror bland annat på att den information som Migrationsverket lämnar ut till asylsökande - en broschyr som också finns på verkets hemsida - beskriver förordningen på ett sätt som är felaktigt förenklat. Det framstår i informationen som att en överföring enligt Dublinförordningen kan ske till vilket EU-land som helst som personen passerat. Men så går det inte till i praktiken. De flesta som söker asyl i Sverige får sin ansökan prövad här - helt i enlighet med förordningens regler.

Dublinförordningens regler handlar bara om vilket land som ska pröva asylansökan när en person redan tagit sig till EU. Dublinförordningen säger ingenting om hur en person ska kunna ta sig från hemlandet till en stat där det går att få skydd.

Nästa avsnitt om EU:s gränskodex: Resande ska inte hindras

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5