rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPSRätten att sökaRättslig information för flyktingar på genomresa

Rättslig information för flyktingar på genomresa

Preliminär version - skall även översättas

Sverige har tagit emot många asylsökande som lyckats ta sig hit. De flesta i Sverige är stolta över att Sverige har en humanitär tradition och vill att Sverige ska fortsätta att ta emot många flyktingar. Men just nu har fler än vanligt kommit på en gång och vår regering har infört regler som gör det svårare för människor på flykt att komma in i Sverige och röra sig fritt.

I vanliga fall finns inga gränskontroller mellan EU-länderna. Det brukar gå att resa in i Sverige och även att resa vidare till ett annat land för att söka asyl. Just nu finns gränskontroller. Det betyder att det krävs pass eller annan id-handling för att komma på en färja. Men om du reser med tåg eller bil kan du komma fram till gränskontrollen även utan id. Vid gränsen har du rätt att bli insläppt i Sverige om du säger att du vill söka asyl. Men om du inte vill söka asyl släpps du inte in utan visum.

Om du rest in i Sverige utan att fastna i kontrollen vill du kanske resa vidare för att återförenas med din familj eller söka asyl på en annan plats. Det är förstås inte mer olagligt att resa genom Europa och söka asyl i Finland än att resa genom Europa och söka asyl i Sverige. Men den svenska polisens uppgift är att hindra dig från att vistas illegalt just i Sverige. Om du blir gripen av polisen inne i Sverige så kan polisen hålla kvar dig och intervjua dig och registrera dina uppgifter. Just den registreringen leder inte till att du skickas tillbaka till Sverige om du skulle lyckas ta dig till ett annat EU-land. Däremot kan du bara söka asyl i ett land.

Polisen kommer att uppmana dig att söka asyl - eftersom det är enda sättet för dig att vara här lagligt. Det är olagligt att befinna sig i Sverige utan tillstånd, precis som i många andra länder som du varit i sedan du lämnade ditt hemland. Alla asylsökande är här illegalt tills de söker asyl. Det är en lucka i lagen - du har rätt att söka asyl men det finns ingen laglig väg in. När du söker asyl så får du däremot rätt att vistas i landet tills du fått beslut i asylärendet. Då får du ett kort som visar att du är här lagligt.

Det kan hända att polisen säger att du kan fängslas och skickas ut ur Sverige om de hittar dig inne i landet utan papper. Men polisen får aldrig deportera dig till ditt hemland om du till exempel skulle riskera att dödas eller förföljas där. Om polisen är osäker måste de lämna över saken till Migrationsverket även om du inte har sökt asyl. Du kan inte heller skickas till ett annat EU-land enligt Dublinförordningen utan att Migrationsverket har utrett vilket land som är ansvarigt.

Det är viktigt att veta att om du söker asyl i Sverige så kan det vändas emot dig att du väntade med att göra ansökan. Du kommer att frågas ut om varför du inte sökte asyl direkt och det kan ses som ett tecken på att du inte ha så stort behov av skydd. Att du försökte hålla dig undan en överföring enligt Dublin accepteras oftas inte som en ursäkt. Det är en bra tumregel att om du vill söka asyl i Sverige så ska du göra det så fort som möjligt.

Många vill slippa söka asyl just där de rest in i Sverige för att de vill komma till någon särskild ort. Men det fungerar inte så. Var du än söker asyl så kommer du att skickas till någon ort i Sverige där det just då råkar finnas plats. Just nu bussar polisen människor till Migrationsverket där de måste stanna tills de är registrerade. Köerna är långa. Men när du väl är registrerad som asylsökande blir du inte inlåst. Vill du hellre bo med släktingar och vänner än den plats som Migrationsverket hittar, så är det tillåtet. Du kan förstås också besöka dem om du har råd att resa.

Läs mer om att söka asyl i Sverige, om ensamkommande barn och om Dublinförordningen här!

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5