rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPSRätten att sökaRättslig information för volontärer

Rättslig information för volontärer

FARR vill tacka alla volontärer och medlemmar som varit beredda att ställa upp och stödja flyktingar på stationer och boenden och samverkat kring nya förläggningar i år. Det är ni som ger hopp!

På många ställen samarbetar myndigheter, organisationer och löst organiserade nätverk. Men det händer också att frivilliga anklagas för människosmuggling. Den här sidan handlar om vad volontärer får göra och vad som är straffbart.

Det är inte straffbart enligt svensk lag att skjutsa någon till exempel till ett boende eller till Migrationsverket bara för att den är papperslös, eller för den delen att bjuda på mat, upplåta en sängplats eller leka med papperslösa barn. Sådan "medhjälp till olaglig vistelse" kan straffas bara om det görs i vinstsyfte.

Om du transporterar någon in över gränsen till Sverige eller hjälper någon att ta sig vidare mot gränsen till Norge eller Finland så definieras det däremot som människosmuggling - ett värre brott. För att dömas för människosmuggling krävs inget vinstsyfte.

Enligt rättspraxis ska du inte straffas för människosmuggling om personen genast söker asyl och du hjälpt till ideellt. Men om personen inte söker asyl omedelbart är risken stor att du skulle dömas om det blev rättegång.

Polisen i Malmö har ändå uttalat att det skulle kunna definieras som människosmuggling även att skjutsa någon inom stan. Detta är ett nytt förhållningssätt. Eftersom saken inte prövats går det inte att garantera att polisen inte skulle få rätt, men det finns inga förarbeten eller rättsfall som talar för att det skulle hålla i en rättegång. Människosmuggling definieras vanligen som att organisera olagliga transporter över nationsgränser eller tvärs över landet.

Eftersom polisen har rätt att ingripa mot personer som är här utan tillstånd, registrera dem och uppmana dem att söka asyl, så kan de också ha rätt att stoppa dig från att till exempel skjutsa en person som är här utan tillstånd, även om det inte definieras som människosmuggling. Men för att du som hjälpare ska kunna avlägsnas från området eller omhändertas krävs att du antingen har stört den allmänna ordningen eller att polisen behöver bli av med dig för att hindra en handling som är straffbar. Med andra ord har polisen rätt att avlägsna eller omhänderta dig om du hindrar dem att göra sitt arbete rörande flyktingarna, men inte bara för att du hjälper papperslösa.

Tänk på att det i många fall faktiskt kan bli till nackdel för den som söker asyl att ha väntat med ansökan! Gissa inte, utan hjälp dem du möter att hitta bra information om asylproceduren och Dublinreglerna!

Tänk också på att det faktiskt kan finnas folk därute som inte skulle dra sig till exempel för att utnyttja barn - även om det inte är du som gör det, som polisen kanske tror. Hjälp barn som behöver söka asyl eller hitta socialen att göra det! Läs på vad som gäller för polisen och skräm inte upp varken barn eller andra med värre än vad som faktiskt gäller!

Här hittar du reglerna:
Utlänningslagen:  kapitel 2, §§ 1, 3. kapitel 8, §§ 2, 6, 7, 17. kapitel 9, §§ 8, 8b, 8c, 9, 11. kapitel 10, §§ 1, 4. kapitel 12, §§ 1-5. kapitel 20, §§ 1, 7, 8.
Polislagen: §§ 8 och 13.

Mer information för volontärer och nyanlända

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5