Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEM

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra över tjugo år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Denna faktaavdelning innehåller artiklar om asylrätt och användbara fakta för asylärenden, såsom  EU-regler, svensk lagstiftning, statistik och landinformation.

Fyra underavdelningar finns hittills. "Myter och fakta"  är ett bildband med ja- och nej-frågor för användning vid lektioner och föreläsningar. "Asylproceduren" är en artikel i tre delar om asylproceduren och om skäl för asyl enligt svensk lag. För mer utvecklad information om asylproceduren - se "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige". "Afghanistan" är ett större block som innehåller landinformation och andra tips för Afghanistanärenden. "Tortyr" innehåller tre faktaartiklar om tortyr i lagstiftningen och tortyrens effekter, en film om ett ärende som nådde FN:s kommitté mot tortyr och två vittnesmål från personer som utsatts för tortyr.

De underavdelningar som närmast väntas bli klara är artiklar om Dublinförordningen och om "ömmande omständigheter" i asylärenden.

Här hittar du arkiverat material.

2015 och den stora folkliga solidariteten i Europa med människor på flykt följdes snart av att EU-kommissionen och medlemsstaternas regeringar fick panik. De förklarade att unionen måste ta kontroll över migrationsströmmarna och att alla medlemsstater gemensamt måste ta ansvar för flyktingar och migranter som kommer innanför unionens gränser. Av detta följde:

  • Avtalet mellan EU och Turkiet.
  • Att EU:s gemensamma asylsystem CEAS görs om. Här ingår att bedöma andra länder som möjligen säkra eller tillräckligt säkra och hänvisa asylsökande dit om de passerat länderna på väg till EU-territoriet.
  • Växande verksamhet utanför EU för att hindra flyktingar och migranter att nå transitländer och EU:s territorium.

I denna avdelning presenteras först en överblick av de förändringar som EU-kommissionen har föreslagit och hur förhandlingarna inom EU fortskrider och därefter avsnitt om de olika delarna. Denna sida är senast uppdaterad 31 januari 2018.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5