Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMFort EuropaAvtalet EU-Turkiet

Avtalet EU-Turkiet

Avtalet med Turkiet - inget avtal men styrande politik på högsta nivå

EU:s avtal med Turkiet från mars 2016 refereras officiellt till som ”statement”, uttalande, eftersom det antogs som ett uttalande vid en konferens mellan Turkiet och EU:s medlemsstater. Det har ingen officiell status som EU-beslut. Därför har parlamentet inte haft något inflytande och EU-domstolen har frånsagt sig ansvar för att pröva om besluten är lagliga. Men avtalet är ändå styrande och lyfts fram av EU-organen som gemensam politik på högsta nivå.

Avtalet innebär i korthet att flyktingar som använt sig av en av de vanligaste vägarna att nå EU-territoriet – dvs genom att göra den livsfarliga resan till grekiska öar utanför Turkiets kust – skall skickas tillbaka till Turkiet efter en begränsad juridisk process på öarna. I gengäld ska ett antal syrier tas ut från Turkiet för vidarebosättning i EU-länderna, dock inte några av dem som skickats tillbaka från Grekland. Avtalet har många detaljer i sig, som 6 miljarder euro till Turkiet. Det har lett till att tusentals barn, kvinnor och män fastnat på öarna under ofta vidriga förhållanden. Avtalet har drabbat alla som har anlänt till öarna efter den 19 mars 2016, främst genom att de inte har släppts in i ett normalt asylmottagande. En mindre andel har hittills återsänts till Turkiet.

Avtalet anses framgångsrikt av EU:s ledning och medlemsstaterna, inte minst Grekland, eftersom antalet nyanlända är mycket lägre än 2015 och början av 2016. EU-kommissionen har använt sig av avtalets konstruktion i en del av förslagen till CEAS, det nya asylsystemet. Avtalet mellan EU och Turkiet lyfts också fram som modell i ansträngningarna att nå uppgörelser om migration med andra länder utanför EU.

Kommentar: Om avtalet tillämpades fullt ut skulle asylsökandes rättigheter hotas genom återsändande till Turkiet. Ett mindre antal har återsänts, men grekiska domstolar har lagt hinder i vägen. Överföringen av flyktingar från Turkiet till EU-länder pågår i liten skala. I verkligheten har avtalet hittills främst lett till att flyktingar och migranter har stängts in i läger på de grekiska öarna och att nya asylsökande söker sig andra vägar.

 

Läs mer:

Uttalandet från mötet mellan Europeiska rådets medlemmar och Turkiet, från den 18 mars 2016.

ECRE: The EU-Turkey deal in practice: jeopardising the European asylum system, artikel från april 2016.

Rädda Barnen: Avtalet mellan EU och Turkiet - till vilket pris?, uttalande från mars 2017, med länk till rapport.

Amnesty International: Asylum seekers in abysmal conditions on islands, från oktober 2017.

Fler artiklar finns i Asylnytts arkiv om avtalet med Turkiet och partnerskap med andra länder.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5