EU:s utvidgade asylbyrå

EASO, European Asylum Support Office, ska bli EUAA, European Union Agency for Asylum, med större mandat.

EUAA är den utvidgade asylbyrån som ska koordinera hela CEAS (Common European Asylum System). EUAA ersätter EASO. Byrån förstärks, får många fler anställda, och en tydligare roll med större makt. Bland annat kommer EUAA att svara för landinformationen - enligt kommissionens förslag ska EUAA i princip ha monopol på vilken landinformation som används, men det är inte säkert att det blir så.

EUAA frågasätts inte av parlamentet eller rådet som institution.

Parlamentet vill att EUAA ska ha en övervakande roll på medlemsstaterna, medan rådet har föredragit en stödjande funktion. Nu verkar det luta mot en övervakande roll. Tjänstemän från EUAA ska göra besök på plats och enligt vissa regler kunna ha en övervakande och rapporterande roll även i tredje land. EUAA:s landinformation ska beakta senaste aktuellt från UNHCR:s vägledningar och all relevant uppdaterad information om landet i fråga. Det konsultativa forumet (civilsamhället) ges en rådgivande funktion och inte som nu bara en assisterande funktion. Forumet ska konsulteras när det gäller strategi för grundläggande rättigheter, klagomekanismer och European Asylum Curriculum (Europeiska asylhandboken om asyl, lag, asylprocedur, vänder sig till handläggare).

På svenska används ordet "asylbyrå" redan ofta om EASO men det formella namnet är "det europeiska stödkontoret för asylfrågor". Det svenska namnet på EUAA är "Europeiska unionens byrå för asylfrågor". 

Nu-status: Trilogen är avslutad, men det slutliga antagandet av EUAA kommer äga rum först när de andra delarna i asylpaketet är antagna.

 

Läs mer:

Den nuvarande asylbyråns hemsida. Här finns redan landinformation från EASO som kan ha stor betydelse i asylärenden.

EU-kommissionens förslag till ny förordning, från maj 2016.

Kommentar från ECRE (samorganisation för NGOs), från januari 2017, direktlänk till pdf.

Överblick över turerna i förhandlingarna om asylbyrån. När detta skrivs finns ett slutförslag som godkänts av parlamentet och rådet men inte är offentligt.