Utflyttning av gränserna

EU flyttar ut sin gränsbevakning och tubbar andra länder till att hindra flyktingar och migranter att nå EU:s territorium

De flesta av avtalen som rör gränsbevakning har slutits direkt mellan EU-länder och tredjeländer. Agerandet kan inte kontrolleras av EU:s parlament och har alltså ingen demokratiskt förankring i EU.

Visumkrav, transportöravtal, hinder för familjeåterförening och olika former av fysiska gränshinder används redan. Nu samarbetar EU-länderna med tredje land i framför allt Nordafrika och Afrika för att flyktingar och migranter inte ska kunna lämna eller nå transitländerna och sedan nå EU. Gränsbevakningar förstärks eller skapas nya i tredje land, som Niger, för att hindra flyktingar och migranter att resa vidare.

Niger är en knutpunkt för flyktingars och migranters resor. Här militariseras områden för att hindra migranter att nå vatten. Företag som bekämpar terrorism anlitas för att bekämpa migration. I till exempel södra Libyen bidrar EU till att destabilisera områden genom att stödja olika ledare och miliser i försök att hindra flyktingar. Till Egypten tillhandahåller Italien utbildningar till polisen, trots att Egypten är ett land där mänskliga rättigheter kränks, tortyr används och människor försvinner.

För att bekämpa migrationen ingår EU också överenskommelser med ursprungsländer om att ta tillbaka asylsökande med avslag. Det Memorandum of Understanding (MOU), som EU och medlemsstaterna undertecknade med Afghanistan hösten 2016 är ett exempel.

Samarbetsavtal ingås parallellt med att länderna ges olika former av stora bistånd, omvänt att vill de inte acceptera hotas de med straff som t ex visumproblem för kategorier av befolkningens ledarskikt.

Kommentar: Agerandet går emot unionens kärnvärderingar om humanitet, mänskliga rättigheter, allas rätt att söka asyl och demokrati – många gånger formulerade.

Europas koloniala arv poppar upp under sken av att bekämpa smugglare och döden på Medelhavet, men ingenting sägs officiellt om den grymhet och laglöshet som människor från tredje land utsätts för. Det är civilsamhällets organisationer som informerar i den mån de kommer åt uppgifter.

 

Läs mer:

EU-kommissionens rapport om partnerskap med tredje länder

Kommentar från ECRE (European Council on Refugees and Exiles)

Rabat Process: Euro-African Dialogue on Migration and Development
(Mellanstatlig plattform för samarbete i migrationsfrågor. Här finns t.ex. aktionsplanen från Valletta 2015)

Kommentar om Rabat-processen från frivilligorganisationer i Västafrika

Fler artiklar om outsourcing i Asylnytts arkiv om avtalet med Turkiet och partnerskap med andra länder