Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

EU:s beslutsordning

EU fattar beslut om CEAS genom förhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och rådet.

EU-kommissionen med sina kommissionärer och tjänstemän föreslår lagar, i form av förordningar eller direktiv. Dessa behandlas sedan i EU-parlamentet och Euopeiska rådet parallellt.

Parlamentet har 751 demokratiskt valda ledamöter. Antalet är i förhållande till folkmängd; Sverige har 20. Ledamöterna väljer politiska grupperingar att tillhöra men också utskott att arbeta i. I utskotten sitter parlamentariker från höger till vänster på skalan. Ansvarigt utskott får ansvar för lagförslaget eller delar av lagförslagspaketet och utser rapportörer. Rapportören ska lotsa, arbeta med, kompromissa om och skriva fram ett lagförslag som det egna utskottet och slutligen parlamentet röstar fram. Rapportörens arbete innebär kontakter med organisationer/lobbygrupper som har intresse av lagförslaget. Parlamentets förslag kan innehålla många ändringar jämfört med kommissionens ursprungsförslag.

CEAS behandlas i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättliga frågor och inrikesfrågor – LIBE med 51 ledamöter. Svenska Malin Björk (V) ansvarar för Ramverket för vidarebosättning (förordning), och Cecilia Wikström (L) för Dublinförordningen.

Rådet består av ministrar från de olika ländernas regeringar, och sammanträder i flera olika sammansättningar. Migrationsfrågor som CEAS förbereds i Rådet för rättsliga och inrikes frågor som består av justitieministrar och/eller migrationsministrar. Rådets diskussioner sker parallellt med parlamentets. Ministrarnas experter gör också ändringar i kommissionens lagförslag och tar till slut fram ett förslag som alla rådsmedlemmar röstar om. Rådet behöver inte vara enigt, men det har funnits ett starkt önskemål från kommissionen och flera länder att CEAS ska antas i enighet eftersom förslagen bygger på allas medverkan. Rådets formella namn är Europeiska Rådet, men sammansättningen då statsministrar och utrikesministrar sammanträder heter Europeiska Unionens Råd. Viktiga frågor som lagstiftning beslutas på toppmöte i den konstellationen.

I december 2017 meddelade rådets ordförande Donald Tusk att han inte anser att alla medlemsstater måste vara enade i kravet att ta emot flyktingar i det egna landet. Uttalandet har förvånat och kritiserats.

När parlamentet och rådet har sina förslag färdiga följer en trilog mellan kommissionen, parlamentet (representerat av bland annat rapportören) och rådet.

När alla tre parter har nått en slutlig kompromiss röstar hela parlamentet igen.

En del processer går fortare och parlamentet röstar inte alltid två gånger. Lagändringar som rör migration är känsliga och förhandlas ofta i  omgångar som kan ta flera år. Kommissionen räknar med att till sommaren 2018 ska alla delar i det gemensamma asylsystemet vara antagna.

 

Läs mer om EU-organen:

Parlamentets hemsida - nyheter

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, LIBE

Rådets hemsida, avdelningen för Inrikes frågor

EU-kommissionens sida, avdelningen för CEAS

 

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5