Fort Europa byggs om

2015 och den stora folkliga solidariteten i Europa med människor på flykt följdes snart av att EU-kommissionen och medlemsstaternas regeringar fick panik. De förklarade att unionen måste ta kontroll över migrationsströmmarna och att alla medlemsstater gemensamt måste ta ansvar för flyktingar och migranter som kommer innanför unionens gränser. Av detta följde:

Asylförordningarna innehåller som tidigare regler som skyddar asylsökandes rättigheter. Men kärnpunkten i omvandlingen av CEAS är att asylsökande inte ska kunna röra sig fritt inom EU utan måste stanna i det land de anvisas, och att de som passerat "säkra" länder ska skickas tillbaka varifrån de kom. Om detta lyckas innebär det att asylrätten "outsourcas". Gränsområden inom EU blir till containers för förvaring av oönskade asylsökande tills det avgjorts om de kan återsändas. Asylprocedurer och därmed skyddet av flyktingar överlämnas till länder som kan vara osäkra för flyktingar och som är ekonomiskt mycket svagare än EU:s medlemsstater.

I följande avsnitt - se högermeny i dator eller nedanför länkarna i mobil - presenteras en överblick av de förändringar som EU-kommissionen har föreslagit och hur förhandlingarna inom EU fortskrider och därefter avsnitt om de olika delarna. Merparten av texterna är skrivna av Annette Rosengren i december 2017. Redigerat och kompletterat bland annat med källförteckningar av Sanna Vestin i februari 2018.

 

Andra översikter och källor:

EU-parlamentets översiktssida med länkar till alla publicerade dokument i olika processer

LÄTTLÄST: Översikt över CEAS från Europaportalen

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, samorganisation för NGOs.
Se även landinformation (AIDA) och ECRE:s nyhetssida med fortlöpande kommentarer till utvecklingen.

SENASTE NYTT: Statewatch Observatory "The refugee crisis in the Med and inside the EU: a humanitarian emergency"
(Statewatch publicerar interna EU-dokument samt kommentarer från forskare och NGOs, förutom allehanda nyheter)

MOTSTÅND: inEUmanity blogg och översikt över CEAS

Biståndsorganisationernas samorganisation Concord med upprop och videofilm mot CEAS