rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMKONTAKTStyrelsenArkivPressmeddelanden år 2005 Äntligen - den apatiske pojken får stanna.

Äntligen - den apatiske pojken får stanna.

Regeringen fattade idag ett positivt beslut i ett ärende gällande ett apatiskt barn. Det är en 13-årig pojke från Uzbekistan som med sin familj beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Regeringen betonar att det är individuell prövning som ska gälla även i fortsättningen, det är alltså ingen allmän amnesti för apatiska barn som utfärdats. Man hävdar vidare att ribban sänkts eftersom man också ska väga in barns andra asylskäl, t.ex. hur barn upplever rädsla och fruktan.

FARR kan konstatera att man äntligen är tillbaka till den tolkning som avsågs när beaktandet av barnets bästa infördes i Utlänningslagen 1 januari 1997 och som också är i enlighet med förarbetena till denna lag.

FARR uttrycker vidare en förhoppning om att regering och riksdag även ska inta en positiv inställning till de krav på amnesti eller nollställning som framförts av en bred opinion inför övergången till en ny asylordning.

Ingeborg Sevastik, vice ordförande

Britta Flodin, vice sekreterare

tom-35

tom-35

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5