rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

STRAFFA INTE FLYKTINGARNA

Det kan bli offren som straffas hårdast när straffen för människosmuggling skärps. Detta befarar FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd.

Anhörigkommittén har den 27 augusti lagt ett förslag som innebär skärpta straff för människohandel och människosmuggling.

FARR har inget att invända emot hårda straff mot dem som handlar med människor och tvingar kvinnor och barn till förnedrande slavarbeten. Även de som utnyttjar flyktingars desperation till att göra stora vinster på livsfarliga transporter är värda straff.

Men utredningen blundar för problemet att alla lagliga vägar har stängts för spontan invandring, även för flyktingar. Detta har lämnat marknaden öppen för människosmugglarna.

När straffen nu skärps och jakten på smugglarna intensifieras, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden, finns en mycket stor risk att flyktingar och andra utsatta människor drabbas ännu hårdare. Höjda straff hindrar inte att människor tvingas på flykt.

Om människosmugglarna är mer rädda om sina pengar än om andras liv så kan risktagandet öka. Vi har redan sett att människor tvingas i havet innan båtarna nått land och att lastutrymmen täpps till för att utandningsluft från människor inte ska kunna spåras.

Så länge inte allt förtryck och förföljelse i världen har utrotats så finns bara en human väg att stoppa människosmugglare och det är att dra undan marknaden för dem. Om regeringens paroll om en human och tydlig asylpolitik ska bli trovärdig måste Sverige verka för att legala vägar införs för förföljda människor att söka asyl, liksom legala vägar att söka sig en utkomst utanför hemlandet eller fly från en omöjlig livssituation.

FARR föreslår att lagförslagen om skärpta sanktioner, såväl mot smugglare som mot lagliga transportörer, läggs på is till dess att sådana legala vägar har öppnats.

tom-35

tom-35

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5