rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltViktigt om Dublin-överföringar till Italien

Viktigt om Dublin-överföringar till Italien

(Notisen publicerad 28 juni, rättad 10 augusti)

Migrationsverket publicerade nyligen en ny rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz. Europadomstolen slog i den domen fast att barnfamiljer och andra sårbara personer inte får överföras till Italien enligt Dublinförordningen utan att det finns en individuell garanti för att de får ett adekvat mottagande och att barnfamiljer inte splittras. Migrationsverket har sedan dess begärt garantier av Italien för barnfamiljer, men inte förrän strax innan överföringen skulle verkställas. Den nya kommentaren innebär i korthet att det inte längre behövs några särskilda individuella garantier.

Det ligger fortfarande ett ärende för prövning i Migrationsöverdomstolen, som rör garantier från Italien. Vi har tidigare uppgett att EU-domstolen skulle ta upp detta ärende, men det var ett missförstånd. För barnfamiljer som väntar på besked är det viktigt att veta att Migrationsverket för närvarande inte inväntar några individuella garantier för mottagandet. Från Italien rapporteras samtidigt om en mottagning nära kollaps.

Utdrag ur den rättsliga kommentaren:
"Migrationsverket konstaterar att Europadomstolens dom rör förhållandena i Italien 2011 och att italienska myndigheter sedan dess har, med hjälp av det europeiska asylkontoret (EASO), vidtagit en rad åtgärder för att öka kapaciteten och förbättra förhållandena i mottagningssystemet. Därtill har italienska myndigheter lämnat en garanti om att familjer hålls samman och också upprättat boenden särskilt avsedda för barnfamiljer som ska överföras i enlighet med Dublinförordningen. Det är därför Migrationsverkets uppfattning att Italien idag uppfyller de krav som ställs av Europadomstolen och att de garantier som nu lämnats är tillräckliga för att överföringar av barnfamiljer till Italien kan genomföras utan ytterligare åtgärder.

Tidigare meddelad rättslig kommentar i denna fråga från den 21 november 2014 (Lifos nr. 33561) upphävs härmed."

Den generella garanti som Italien skickat till Dublinländerna refererar till endast 161 platser i hela Italien, varav nästan alla i södra Italien, ingen i Milano och bara tre i Rom. Enligt vad FARR erfar från ELENA-nätverket (som består av flyktingadvokater i olika länder) är det oklart hur många av dessa platser som är upptagna och hur många som verkligen skulle finnas tillgängliga för familjer som överförts från andra länder. Hela mottagningssystemet är nära kollaps efter den senaste tidens ökning av antalet asylsökande.

Hämta kommentaren från Migrationsverket

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5