rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltHinder mot snabba avvisningar

Hinder mot snabba avvisningar

Migrationsöverdomstolen har i två fall upphävt avslag på asylansökningar som Migrationsverket ansåg ogrundade. Det ena gällde en person som sökt asyl trots att han hade ett uppehållstillstånd i Spanien (utan flyktingstatus eller annan skyddsstatus). Det andra gällde en familj från Serbien som fick ett snabbt beslut om avvisning med återreseförbud, trots att medborgare i Serbien inte behöver visum för att vistas i Sverige i tre månader.

Tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd kan i vissa fall få asylansökan prövad  i Sverige

En person från ett land utanför EU sökte asyl i Sverige trots att han hade uppehållstillstånd i Spanien. Personen hade inte flyktingstatus eller någon alternativ skyddsstatus i Spanien. Om någon som har uppehållstillstånd för studer, arbete, anknytning eller av humanitära skäl söker asyl, så leder det normalt till en överföring enligt Dublinförordningen, det vill säga att personen hänvisas till att söka asyl i det land som gav uppehållstillstånd. Det framgår inte av Migrationsöverdomstolens publicerade beslut varför Dublinförordningen inte gick att använda i det här fallet, men det kan till exempel vara så att en tidsgräns hade passerats. Migrationsverket tog upp asylansökan men avvisade den som uppenbart ogrundad. Personen fick också beslut om utvisning. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att det inte finns någon paragraf i lagen som tillåter att ansökan behandlas på det viset när personen inte har skyddsstatus i det andra EU-landet. Ett EU-land kan inte heller vara ett "säkert tredje land" eller "ett första asylland" som de definieras i Utlänningslagen. Om Dublinförordningen inte kan användas för beslut om överföring, så måste personens ansökan prövas i sak. Ärendet återförvisades till Migrationsverket.

 Den som inte behöver visum skall inte avvisas eller få återreseförbud bara på grund av asylansökan

En familj från Serbien reste in i Sverige och ansökte om asyl samma dag. Medborgare i Serbien behöver inte visum för att resa in och stanna i Sverige tre månader. Familjen ansågs inte ha asylskäl och fick efter några veckor beslut om avvisning och även återreseförbud på två år - eftersom asylansökan bedömdes som ogrundad. Migrationsöverdomstolen har redan tidigare beslutat att en person som inte behöver visum inte får avvisas under den viseringsfria tiden bara för att den ansöker om tillstånd för besök. Men Migrationsverket har tolkat det beslutet som att den som söker om asyl, dvs uppehållstillstånd för bosättning, fortfarande kan få snabba beslut med återreseförbud. I det här fallet upphävde migrationsdomstolen besluten om avvisning och återreseförbud med motivering att personerna hade rätt att vistas i Sverige. Saken har nådde Migrationsöverdomstolen som håller med migrationsdomstolen. Det fanns inte lagstöd för avvisning och därmed inte heller någon grund för återreseförbud.

Beslutet kan innebära ett hinder för Migrationsverket att använda en snabbprocedur med en skarp signal till personer från viseringsfria länder att inte söka asyl i Sverige. Men Migrationsverket publicerade ett par veckor efter beslutet en rättslig kommentar där verket konstaterar att avvisning ändå ske i två situationer; dels om personen varit i Schengenområdet mer än tre månader, dels om personen inte kan försörja sig. Att någon inte kan försörja sig kan visas till exempel genom att personen begärt dagbidrag som asylsökande. Ställningstagandet rör också hur gamla beslut om avvisning som fattats på felaktig grund ska hanteras. (SR 23/2015)

Ställningstagande om omedelbar verkställighet uppdaterat

Migrationsverket har efter domen även uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om när en person kan avvisas med omedelbar verkställighet (dvs avvisas utan rätt att stanna för att överklaga). Om en person har rätt att befinna sig i Sverige och därför inte kan avvisas, så kan inte heller beslut om avvisning med omedelbar verkställighet fattas. Om beslutet fattas efter den viseringsfria tiden kan personen visserligen utvisas, men utvisning kan inte ske med omedelbar verkställighet. (SR 28/2015)

Hämta domen från Migrationsöverdomstolen om tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU

Hämta domen om om avvisning av viseringsfria samt Migrationsverkets rättsliga kommentar till domen

Hämta Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5