rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltMigrationsverket: Försämrad säkerhet i Afghanistan

Migrationsverket: Försämrad säkerhet i Afghanistan

Migrationsverket publicerade i juni ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Det framgår att talibanernas aktivitet har ökat och att situationen för civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, har försämrats. Olika typer av tjänstemän utsätts för riktade attacker. Flera utsatta grupper räknas upp i ställningstagandet och det framgår att antalet internflyktingar ökar. Ställningstagandet har inte samma optimistiska ton om situationen i landet som det föregående från januari 2014. Det framgår också att "det försämrade säkerhetsläget, vilket även kan påverka resvägen", är en sådan omständighet som kan motivera en ny prövning.

I de förra ställningstagandet definierades ingen del av Afghanistan som i väpnad konflikt. I det nya bedöms väpnad konflikt råda i alla provinser utom Kabul, Panjshir, Bamyan, Daikundi, Takhar, Balkh och Samangan. Detta beror inte bara på försämrad säkerhet utan främst på EU-domen om alternativt skyddsbehövande (Diakité-domen), som sänkte ribban för vad som är en väpnad konflikt. Samtidigt skiljer nu Migrationsverket mellan väpnad konflikt där alla riskerar att skadas och mindre farliga områden. Ingen provins i Afghanistan bedöms vara så farlig att ingen ska utvisas dit. Det krävs alltså fortfarande en individuell prövning. I de sju provinser som inte anses vara i väpnad konflikt råder "andra svåra motsättningar", vilket kan leda till skyddsbehov om det finns starka personliga skäl kopplade till motsättningarna.

Liksom tidigare anser Migrationsverket att det normalt inte går att hänvisa till myndighetsskydd i Afghanistan. Däremot kan det ofta finnas ett internflyktsalternativ, åtminstone för vuxna män och familjer med en vuxen man "som saknar funktionshinder eller medicinska problem". Eftersom det ofta kan finnas ett internflyktsalternativ är det inte säkert att en ny prövning leder till ändrat beslut även om säkerhetssituationen för personen förvärrats.

Migrationsverket flaggar för att kvinnor som kommit ifrån maken kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd så att de kan utvisas om maken återfinns.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5