rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltMindre risk för förvarstagande i Dublinärenden

Mindre risk för förvarstagande i Dublinärenden

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att en person som har fått beslut om överföring enligt Dublinförordningen inte får tas i förvar enligt Utlänningslagens vanliga regler. Dublinförordningen gäller direkt i Sverige utan att tolkas i svensk lag och därför gäller förordningens regler även om förvarstagande. Ett förvarstagande enligt Utlänningslagen kan göras om det finns "risk" att personen annars avviker (enligt vissa uppräknade kriterier). Men för att ta i förvar enligt Dublinförordningen ska det finnas "en betydande risk" att personen avviker. Migrationsöverdomstolen påpekar att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att personen kommer att avvika för att någon ska få tas i förvar

I det aktuella fallet hade personen vid ett tillfälle sagt att hon inte tänkte samarbeta, men det framgick av sammanhanget att hon eventuellt inte förstod frågan och att hon främst var orolig för att skiljas från sin familj. Därför fanns det inte grund för att ta henne i förvar.

Läs mer om domen och hämta den från Migrationsverkets databas Lifos

För den som vill veta mer om reglerna för förvarstagande i Dublinärenden rekommenderas en skrift från ECRE som publicerades i juni. Där behandlas bland annat just begreppet "betydande risk för avvikande" (significant risk of absconding). Annat som tas upp är proportionalitet och övervägande av andra åtgärder än förvarstagande. Kriterierna jämförs med villkor för förvarstagande enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Skriften går även igenom reglerna för hur förvarstagna ska behandlas enligt Dublinförordningen.

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, är en samorganisation för organisationer som verkar för flyktingars rättigheter i Europa.

Hämta skriften om förvarstagande i Dublinärenden från databasen AIDA

Läs mer om vad FARR anser om tvångsåtgärder mot asylsökande i policydokumentet "Vad vill FARR".

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5