rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltUtvisningar till Uzbekistan och Jemen tillåts igen

Utvisningar till Uzbekistan och Jemen tillåts igen

Migrationsverket kom i juni med nya rättsliga kommentarer om Uzbekistan och Jemen. För båda länderna innebär det att det inte längre råder absolut stopp för utvisningsbeslut. Det går att verkställa till Uzbekistan, men polisen måste vara försiktig med ambassadkontakter. För Jemen gäller inte längre verkställighetsstopp men internflyktsalternativ ska inte användas och barn ska som regel inte utvisas till Jemen. Säkerhetsläget i Jemen kan vara en omständighet som ger en ny prövning i äldre ärenden.

Uzbekistan

Den 19 januari 2015 beslutade Migrationsverkets rättschef om ett tillfälligt stopp för beslut om utvisningar till Uzbekistan. Det berodde på att  flera personer som varit asylsökande i Norge gripits och dömts efter att de utvisats till hemlandet. Enligt den nya kommentaren från den 17 juni har Migrationsverket nu utrett vad som hände och kommit fram till att det inte behövs ett generellt stopp för att verkställa utvisningar till Uzbekistan. Uzbekistanärenden kan överlämnas till polis.

Särskilda riskgrupper i Uzbekistan är enligt kommentaren personer som ägnar sig åt icke-sanktionerad religionsutövning, politiskt oppositionella, MR-aktivister, oberoende journalister samt personer med anknytning till Andizjan.

Rättschefen skriver: "Migrationsverket rekommenderar Polismyndigheten att generellt iaktta stor försiktighet vid sina kontakter med uzbekiska ambassader och övriga uzbekiska myndigheter när det gäller personer som tillhör ovanstående riskgrupper.
Stor försiktighet bör också iakttas om Polismyndigheten skulle eskortera en person tillhörande de nämnda riskgrupperna till Uzbekistan."

Jemen

Det tidigare rättsliga ställningstagandet om Jemen kom den 27 mars i år, efter att stridigheter brutit ut i landet. Då ansåg Migrationsverket att det inte gick att bedöma säkerheten för var och en. Därför rekommenderades ett generellt stopp för utvisningsbeslut och verkställigheter till Jemen. Enligt den nya kommentaren, som publicerades den 24 juni, så går det nu åter att bedöma riskerna i enskilda ärenden.

Migrationsverket bedömer att det råder väpnad konflikt i hela Jemen. Men striderna är inte så intensiva att det är farligt för vem som helst att över huvud taget befinna sig där. Därför måste intensiteten i striderna på hemorten bedömas, men även möjligheten att ta sig dit, eftersom det kan finnas betydande säkerhetsrisker i samband med resor inom landet.

Enligt kommentaren kan det "i dagsläget inte anses relevant att hänvisa en sökande från Jemen till ett internt flyktalternativ". Det står också att det torde "som regel anses stötande ur ett humanitärt perspektiv att i dagsläget återsända barn till Jemen".

Det framgår också av kommentaren att det förändrade säkerhetsläget kan vara en ny omständighet som kan ge en ny prövning vid ansökan om verkställighetshinder, för dem som redan har beslut om utvisning till Jemen.

Hämta kommentaren om Uzbekistan från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta kommentaren om Jemen från Migrationsverkets databas Lifos

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5