rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltRiktlinjer om förutsättningar för förvarstagande

Riktlinjer om förutsättningar för förvarstagande

För att en asylsökande ska få tas i förvar för verkställighet av en avvisning eller utvisning krävs att det faktiskt går att verkställa utvisningen. Migrationsverket publicerade i juni ett rättsligt ställningstagande om förutsättningar för verkställighetsförvar. I korthet går det ut på att om ett beslut inte kommer att kunna verkställas inom rimlig tid så ska personen inte heller hållas i förvar.

För att en asylsökande ska få tas i förvar för verkställighet av en avvisning eller utvisning krävs att det finns en risk att personen annars kommer att hålla sig undan. Vad det innebär diskuteras ofta bland asylsökande och ombud. Men att personen kommer att avvika är inte tillräckligt för verkställighetsförvar. Det krävs också enligt lagen att "det är fråga om att förbereda eller genomföra" en verkställighet. Det nya rättsliga ställningstagandet handlar om vad den formuleringen innebär. Ställningstagandet kan vara viktigt för dem som hållits länge i förvar utan att det pågår något arbete för att genomföra utvisningen.

Observera att allt förvarstagande inte är verkställighetsförvar. Asylsökande kan också tas i förvar om det behövs för att fastställa identiteten eller genomföra utredningen. I "snabba" ärenden där avvisning väntas till exempel för att asylsansökan anses uppenbart ogrundad kan personen också tas i förvar redan före beslut. Men om utredningen är avslutad och det finns ett beslut om avvisning eller ett utvisningsbeslut som har vunnit laga kraft, så kan det bara handla om verkställighetsförvar.

Utdrag ut sammanfattningen i Migrationsverkets ställningstagande:

 • Ett beslut om förvar måste stå i proportion till vad beslutet innebär för den person som ska tas i förvar.
 • En utlännings rörelsefrihet får aldrig begränsas mer än nödvändigt. Uppsikt ska alltid övervägas som alternativ till förvar.
 • Vid varje beslut om förvar som fattas med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket (verkställighetsförvar) måste det finnas faktiska möjligheter till verkställighet av ett beslut om avlägsnande.
 • Förutsättningarna för att kunna genomföra verkställigheten kan utgöras av flera faktorer, till exempel:
  - Förväntad tid inom vilken verkställighet kan ske.
  - Möjligheten att få fram nödvändiga resehandlingar
  - Praktiska möjligheter att genomföra verkställigheten av beslutet
 • Migrationsverkets arbete med att genomföra ett avlägsnandebeslut måste vara ständigt pågående och strukturerat för att ett beslut om verkställighetsförvar ska få fortgå.
 • En prövning av förutsättningarna för verkställighet av avlägsnandebeslutet göras när beslut om förvar fattas (...) Verkställighetsförvar föreligger när ett beslut om avlägsnande är förenat med omedelbar verkställighet, alternativt har vunnit laga kraft. Även om ett ärende inhiberas är det fråga om verkställighetsförvar.
 • Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas.

Förvar kan kvarstå trots inhibition

Migrationsöverdomstolen har i en dom nyligen slagit fast att förvarstagande kan fortsätta även om en person har beviljats en ny prövning på grund av nya omständigheter och verkställigheten av utvisningen därför är inhiberad. Domstolen anser att det fortfarande kan vara en "fråga om att förbereda eller genomföra" verkställigheten av en utvisning, eftersom inhibitionen är tillfällig och utvisningsbeslutet kvarstår. Men för att personen ska kunna hållas kvar i förvar krävs att förutsättningarna för verkställighetsförvar prövas och är uppfyllda.

Högre ribba för förvar i Dublinärenden

Migrationsverket har också publicerat ett rättsligt ställningstagande om att personer som ska överföras till ett annat EU-land bara ska tas i förvar om det finns "betydande" risk för att den kommer att avvika annars. Ställningstagandet följer på ett beslut i Migrationsöverdomstolen nyligen, som slog fast att ribban ligger högre för förvarstagande i Dublinärenden än i andra fall. Se tidigare artikel här på hemsidan.

Hämta dokumenten från Migrationsverkets databas Lifos:

Ställningstagandet om förutsättningar för verkställighetsförvar

Domen om verkställighetsförvar trots inhibition

Ställningstagandet om förvarstagande i Dublinärenden

Behövs förvarstagande över huvud taget? Läs vad FARR anser om tvångsåtgärder och utlänningskontroll!

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5