rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltViktiga lagändringar föreslås

Viktiga lagändringar föreslås

I och med att EU:s direktiv för asylprocedurer har ändrats, behöver också svensk lag justeras. En skrivelse om detta har tagits fram av justitiedepartementet och är nu på remiss. Där finns flera förslag till lagändringar som skulle kunna få stor betydelse för asylsökande i framtiden - om regeringen får majoritet för förslagen i riksdagen.

Ett viktigt förslag är att begäran om verkställighetshinder och ny prövning skulle leda till att utvisningen stoppas tills en domstol har tagit ställning. Avvisning med omedelbar verkställighet ska också kunna skjutas upp tills en domstol har avgjort om ärendet faktiskt ska behandlas med snabbprocedur.

Andra förslag är att det ska skrivas in i lagen att ensamkommande barn alltid har rätt till offentligt biträde och aldrig ska intervjuas utan att biträdet eller god man är med. Tidsfrister för handläggning ska enligt skrivelsen föras in i förordning.

Flera av förslagen är positiva ur FARR:s synpunkt. Det är välkommet till exempel att proceduren för verkställighetshinder förändras så att utvisningar alltid kan stoppas när någon riskerar förföljelse eller andra orimliga situationer. Men det är inte säkert att förslagen blir verklighet. Asylprocedurdirektivet är svårläst även för jurister och ger utrymme för olika tolkningar, så det kan mycket väl hända att partierna har olika uppfattningar.

Efter remissbehandlingen ska en proposition med de slutliga lagförslagen tas fram av regeringen och förhandlas med andra partier för att kunna få majoritet. Regeringens proposition ska granskas av lagrådet och därefter av socialförsäkringsutskottet innan det antas av riksdagen.

FARR hoppas att de organisationer som företräder flyktingar gör sitt till genom att svara på remissen, föreslå förbättringar och understödja de förslag som skulle stärka asylsökandes rättssäkerhet.

Hämta departementsskrivelsen här!

Läs mer om vad FARR anser om asylproceduren och om verkställighetshinder!

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5