rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltLättnader för anhöriga

Lättnader för anhöriga

4534619154 4cc569496f bMigrationsverket har publicerat en ny föreskrift om försörjningskravet vid anhöriginvandring. Kravet på antal rum i bostaden minskas, så att det nu ska räcka med ett rum mindre än tidigare. Förändringen gäller från den 3 februari.

En lättnad har också införts för anhöriga till syrier med treårigt eller permanent uppehållstillstånd. Dessa kan nu ansöka om familjeåterförening från den svenska ambassaden i Sudan, ett av de få länder som släpper in syrier.

Bild från Röda Korsets kampanj "Rädda mammorna"

Lättnaderna kommer förhoppningsvis att underlätta för en del av de familjer som kämpar för att få återförenas. Men Sverige har fortfarande extremt restriktiva familjeåterföreningsregler som kommer att splittra  familjer för lång tid.

Reglerna om vilken ambassad man måste ansöka från har bestämts av Utrikesdepartementet (UD) och har skärpts kraftigt på kort tid. Det hindrar till exempel syrier och eritreaner som av olika anledningar inte kan vända sig till dessa ambassader.

De övriga hindren infördes genom den tillfälliga begränsningslagen som trädde i kraft sommaren 2015:

  • Personer som fått tretton månaders tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen får över huvud taget inte återförenas med sina anhöriga, om de inte är alternativt skyddsbehövande som sökte asyl senast den 24 november 2015. 
  • Även för dem som kan få familjeåterförening trots att de har uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, så gäller rätten bara make/sambo eller barn under 18 år, eller förälder till ett ensamkommande barn. Båda de vuxna måste ha fyllt 21 år och redan i hemlandet ha varit gifta eller sambo.
  • För att familjerna ska få återförenas måste den som är i Sverige kunna försörja både sig själv och familjemedlemmarna och ha en tillräckligt stor bostad. Försörjningskravet gäller vid all familjeåterförening, inte bara för asylsökande som fått beslut enligt den tillfälliga lagen. Undantaget är att barn inte behöver försörja föräldrar eller syskon.
  • Försörjningskravet innebär att personen i Sverige måste ha en viss inkomst kvar för sig själv och de anhöriga, efter att skatt och hyra har betalats: 4679 kronor i månaden för en vuxen, 7729 kronor för ett par, 2857 kronor för barn från 7 års ålder och 2482 för yngre barn. Bostaden måste bestå av två rum och kök för två vuxna. Förändringen från 3 februari innebär att kravet sänks till ett rum och kök. Om det finns barn behövs fler rum, men två barn kan dela rum.

Flyktingar och skyddsbehövande kan få undantag från försörjningskravet men då ska tre villkor vara uppfyllda: 1) Den anhöriga ska hinna söka inom tre månader från att personen i Sverige fick beslut om uppehållstillstånd. 2) De ska inte kunna återförenas i något annat land. 3) de ska redan ha varit ihop länge i hemlandet.

Det finns en paragraf som säger att om det skulle ”bryta mot ett svenskt konventionsåtagande” att avslå en ansökan om familjeåterförening så ska en anhörig ändå beviljas uppehållstillstånd. Därför kan det vara värt att söka om familjeåterförening även om ens familj inte passar in i reglerna. Men hittills har undantagsparagrafen inte lett till några lättnader.

Ambassadreglerna bestäms av UD, bostadsförsörjningskravet av Migrationsverket och det ekonomiska försörjningskravet av regeringen.

FARR skrev före jul tillsammans med Amnesty och Rådgivningsbyrån till riksdagsledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott bland annat för att uppmärksamma dem på att ambassadreglerna och de orimliga försörjningskraven lett till högre hinder för familjeåterförening än vad riksdagen faktiskt beslutat om. Det är orimligt att en förälder måste ha fått tag på en fyrarummare som krav för att få återförenas med tre barn, och större familjer ännu större. Att denna nyanlända person på sitt första jobb ska ha mer än 15.000 i månaden kvar efter skatt och hyra är än mer orimligt. FARR har också - liksom många andra - tagit upp bostadsfrågan med Migrationsverket i olika sammanhang. Vi välkomnar att bostadskravet nu sänkts även om försörjningsrkavet fortfarande är alltför hårt.

Läs mer:

UD:s föreskift om vilka ambassader personer från olika länder måste vända sig till (pdf)

Migrationsverkets nya föreskrift om bostadskravet, börjar gälla den 3 februari (pdf)

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5