Lättnader för anhöriga

4534619154 4cc569496f bMigrationsverket har publicerat en ny föreskrift om försörjningskravet vid anhöriginvandring. Kravet på antal rum i bostaden minskas, så att det nu ska räcka med ett rum mindre än tidigare. Förändringen gäller från den 3 februari.

En lättnad har också införts för anhöriga till syrier med treårigt eller permanent uppehållstillstånd. Dessa kan nu ansöka om familjeåterförening från den svenska ambassaden i Sudan, ett av de få länder som släpper in syrier.

Bild från Röda Korsets kampanj "Rädda mammorna"

Lättnaderna kommer förhoppningsvis att underlätta för en del av de familjer som kämpar för att få återförenas. Men Sverige har fortfarande extremt restriktiva familjeåterföreningsregler som kommer att splittra  familjer för lång tid.

Reglerna om vilken ambassad man måste ansöka från har bestämts av Utrikesdepartementet (UD) och har skärpts kraftigt på kort tid. Det hindrar till exempel syrier och eritreaner som av olika anledningar inte kan vända sig till dessa ambassader.

De övriga hindren infördes genom den tillfälliga begränsningslagen som trädde i kraft sommaren 2015:

Flyktingar och skyddsbehövande kan få undantag från försörjningskravet men då ska tre villkor vara uppfyllda: 1) Den anhöriga ska hinna söka inom tre månader från att personen i Sverige fick beslut om uppehållstillstånd. 2) De ska inte kunna återförenas i något annat land. 3) de ska redan ha varit ihop länge i hemlandet.

Det finns en paragraf som säger att om det skulle ”bryta mot ett svenskt konventionsåtagande” att avslå en ansökan om familjeåterförening så ska en anhörig ändå beviljas uppehållstillstånd. Därför kan det vara värt att söka om familjeåterförening även om ens familj inte passar in i reglerna. Men hittills har undantagsparagrafen inte lett till några lättnader.

Ambassadreglerna bestäms av UD, bostadsförsörjningskravet av Migrationsverket och det ekonomiska försörjningskravet av regeringen.

FARR skrev före jul tillsammans med Amnesty och Rådgivningsbyrån till riksdagsledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott bland annat för att uppmärksamma dem på att ambassadreglerna och de orimliga försörjningskraven lett till högre hinder för familjeåterförening än vad riksdagen faktiskt beslutat om. Det är orimligt att en förälder måste ha fått tag på en fyrarummare som krav för att få återförenas med tre barn, och större familjer ännu större. Att denna nyanlända person på sitt första jobb ska ha mer än 15.000 i månaden kvar efter skatt och hyra är än mer orimligt. FARR har också - liksom många andra - tagit upp bostadsfrågan med Migrationsverket i olika sammanhang. Vi välkomnar att bostadskravet nu sänkts även om försörjningsrkavet fortfarande är alltför hårt.

Läs mer:

UD:s föreskift om vilka ambassader personer från olika länder måste vända sig till (pdf)

Migrationsverkets nya föreskrift om bostadskravet, börjar gälla den 3 februari (pdf)