Överföringar till Ungern verkställs inte

Migrationsverket har beslutat att överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen inte ska verkställas. Anledningen är att Ungern har gått över till att placera alla asylsökande i containerförvar utmed gränsen. UNHCR har uppmanat alla EU-länder att stoppa överföringar till Ungern. Tyskland införde omgående ett stopp. I Sverige beslutade Migrationsverket den 28 april att fortsätta fatta beslut om överföring till Ungern, men att besluten inte ska verkställas tills vidare.

 

Asylsökande som varit placerade i öppna boenden i Ungern grips nu och sätts i gränslägren. När planerna på containerförvar blev kända i mars, reagerade många internationella organisationer, som UNHCR, Amnesty International och Europarådet. UNHCR kom den 10 april med sin uppmaning till EU-länderna att ställa in alla överföringar till Ungern.

Till saken hör att Ungerns asylsystem redan är ifrågasatt genom att Ungern betraktar Serbien som ett säkert land. Ett stort antal asylansökningar avvisas direkt vid gränsen (fler än 19.000 bara under andra halvåret 2016), däribland många från Afghanistan, Irak och Syrien. De som släpps in får i de flesta fall ändå inte sin asylansökan prövad i sak eftersom de anses kunna återvända till Serbien. Trots denna policy tar det tid att behandla ansökningarna och förvarstagandet kan dra ut på tiden.

I slutet av mars fälldes Ungern i Europadomstolen för behandlingen av två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen och därefter utvisats till Serbien. Europadomstolen konstaterade att Ungerns behandling brutit mot Europakonventionen på flera sätt, både genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land. Själva förhållandena i lägret prickades inte.

ECRE (European Council on Refugees and Exiles) har publicerat en sammanställning om Ungerns asylsystem med titeln "Legal note: Asylum in Hungary damaged beyond repair?". Även ECRE, som FARR tillhör, uppmanar EU-staterna att upphöra med överföringar till Ungern.

 

Sex månaders väntetid innan ansökan prövas i Sverige

Trots att överföringarna från Sverige har ställts in fattas fortfarande beslut om överföring av personer som har kommit in i EU via Ungern. Varje enskilt beslut gäller i sex månader, räknat från att Ungerns tidsfrist att svara på Sveriges begäran gått ut. Efter de sex månaderna  får personen sin asylansökan prövad i Sverige, om situationen inte har ändrats. I vanliga fall betyder en inhibition att tidsfristen förlängs, men den regeln kommer inte att tillämpas i dessa fall. I praktiken har sexmånadersregeln redan tillämpats i de flesta fall under senare tid, eftersom Ungern har vägrat ta emot personer som skulle överföras. Detta fick samma effekt; att Sverige efter sex månader prövade asylansökan.

 

Läs mer:

UNHCR urges suspension of transfers of asylum-seekers to Hungary under Dublin

Europarådets parlament: rapporteurs express deep concern at new law to automatically detain asylum seekers

Amnesty International: Detain all asylum-seekers a deliberate attack on the rights of refugees

ECRE: Legal note: Asylum in Hungary damaged beyond repair?

Migrationsverket: Stopp för Dublinöverföringar till Ungern