rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISAktuelltVanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

books not gunsFrån och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen. Ansökstiden för dem som fått avslag som vuxna löpte ut den 30 september.

Sidan publicerad första gången 18-06-10, uppdaterad senast 18-10-06. Senast uppdaterat är gulmarkerat!

Illustration från Ensamkommandes Förbund.

Nedan finns endast frågor och svar. Klicka här för att läsa FARR:s grundläggande information om vilka som omfattas.

LADDA NER: MANUAL FÖR STÖDPERSONER, FRÅN STADSMISSIONEN 

LADDA NER: FAKTABLAD FRÅN FARR TILL ASYLSÖKANDE, PÅ SVENSKA 

LADDA NER PÅ DARI: معلومات کوتاه در مورد اقامت تحصیلی مقطع لیسه 

DOWNLOAD: FACT SHEET FROM FARR TO ASYLUMSEEKERS, IN ENGLISH 

 

VIKTIGT. Efter att ett par domstolar sagt nej till att använda den nya gymnasielagen beslutade Migrationsverket att vänta med att behandla ansökningar. Men nu har Migrationsöverdomstolen beslutat att lagen gäller. Alla andra domstolar och Migrationsverket måste följa vad Migrationsöverdomstolen har bestämt. Därför har Migrationsverket nu beslutat att ansökningarna ska behandlasLagen kommer att tillämpas även för personer som har fått avslag och inte har styrkt identitet.

Här följer svar på några vanliga frågor som kommit till FARR. De flesta frågorna gäller den nya paragrafen för ensamkommande barn som fått avslag när de fyllt 18 eller skrivits upp i ålder. Någon gäller ansökan som lämnats in enligt de gamla reglerna.

 • Måste jag ha en studieplan? Ja, men bara om du redan går i gymnasiet. Om du går i gymnasiet så ska du ha en individuell studieplan och bifoga den till ansökan. Om du inte går i gymnasiet så räcker det att du intygar att du vill börja. Men du måste ha något papper som visar att du gått i skolan förut.
 • Hur ska jag visa att jag vill studera? Det går inte att visa. Du intygade det när du fyllde i blanketten. Men du måste hitta en skola som tar emot dig och sedan sköta skolgången. Du kan inte få förlängt tillstånd om du inte faktiskt studerar på ett av de program som omfattas av gymnasiereglerna. Ett tillstånd kan också dras in om personen inte studerar.
 • Kan jag få uppehållstillstånd genom de nya reglerna även om jag fick utvisningsbeslut när jag var minderårig? Nej, de nya reglerna gäller inte dig. Det kan vara så att du omfattas av de "gamla" gymnasiereglerna som kom förra året. Men om Migrationsverket ansåg att det finns ett ordnat mottagande för dig i hemlandet (till exempel familjemedlemmar) så kan du inte få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet.
 • Man ska ha väntat 15 månader. Ska jag räkna 15 x 30 dagar? Nej, antalet dagar räknas inte, bara månader. Du ska ha fått beslut tidigast samma dag i månaden som du registrerades, 15 månader senare.
 • Jag kom till Sverige före 24 november 2015 och fick boende men Migrationsverket registrerade mig senare, hur ska jag göra? Du kan prova att ta kontakt med socialtjänsten där du först kom till Sverige och fråga om de har uppgifter om dig som de kan skicka till Migrationsverket.
  Här är adresser till socialtjänstens mottagningsenheter i några städer:
  Malmö: ensamkommandebarn@malmo.se, telefon 0733-915413
  Trelleborg: myndighetsprocessen.ensamkommande@trelleborg.se
  Göteborg: socialjouren@socialresurs.goteborg.se
  Stockholm: ankomst.sof@stockholm.se eller socialjouren@stockholm.se
 • Vilken dag räknas som dagen för beslut, och vilket beslut är det? Det är Migrationsverkets beslutsdatum som räknas (alltså inte den dag du fick veta om det). Datumet står överst i beslutet. De senare besluten från domstolar spelar ingen roll.
 • Mitt ärende blev återförvisat av domstolen och nu har jag fått ett andra beslut från Migrationsverket. Vilket datum räknas och vilken ålder? Migrationsverkets första beslut, före återförvisningen, räknas som datum för första beslut. Enligt Migrationsverkets egna riktlinjer ska den ålder du hade vid det första beslutet också räknas som ålder vid beslutet. Men alla som fattar beslut på Migrationsverket gör inte så. Om du får avslag på nya gymnasielagen för att du fått tillbaka din ålder kan du försöka överklaga och förklara att åldersbedömningen gjorde att du fick avslag så du borde få söka enligt gymnasielagen.
 • Jag håller på att överklaga. Ska jag dra tillbaka överklagan?  Nej, det behöver du inte göra. Domstolen kommer att behandla asylskälen i första hand och uppehållstillstånd på grund av studier i andra hand. Om du  har skickat in blanketten för gymnasielagen är det viktigt att du inte drar tillbaka överklagandet, eftersom det kan betyda att du drar tillbaka gymnasieansökan också. Det räknas som samma ärende.
 • Kommer alla som inte har styrkt identitet att få avslag? Nej, nu har Migrationsöverdomstolen bestämt att det inte behövs styrkt identitet. De allra flesta kommer inte att behöva visa mer än de redan försökt. De som kan få problem är de som uppträtt under flera identiteter.
 • Är det bra att skaffa nya id-handlingar? Det är alltid bra att försöka visa sina identitet. Om du får fram nya papper är det bra att lämna in dem om de visar samma namn och födelsetid som du har sagt hela tiden. Men det är inte bra att försöka få fram papper till varje pris och så kanske de visar något annat än du sagt förut. Då kommer du att få problem.
 • Jag har fått avslag, men inte överklagat än. Om jag låter bli att överklaga, kan jag ändå ansöka enligt gymnasielagen? Det går att göra så men det låter inte som en bra idé. Dina asylskäl behandlas först av domstolen. Om du får avslag på asylansökan så kommer din ansökan om gymnasiestudier att behandlas.
 • Jag har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder, VUT. Ska jag dra tillbaka den? Om du lämnar in din ansökan om studier så kommer den att behandlas av Migrationsverket innan du får beslut om ansökan om verkställighetshinder. (Undantag om din ansökan gäller medicinska eller praktiska skäl.) Om du inte får uppehållstillstånd på grund av studierna så kommer din VUT-ansökan att behandlas som vanligt. Problemet med att ha en ansökan om VUT inne är att du antagligen inte kommer att få några pengar medan du väntar. Därför kan du välja att dra tillbaka ansökan om VUT och lämna in en ny senare ifall det skulle behövas. Men prata med ditt ombud innan du gör något sånt! Om din ansökan om VUT är viktig eller redan har börjat prövas kan det vara en dålig idé! Läs mer på sidan om hur reglerna funkar!
 • Jag har arbetat medan jag är asylsökande och skulle kunna byta spår för att få arbetstillstånd. Vad händer i så fall med min ansökan enligt gymnasielagen? Det går att lämna in ansökningar både för studier och för arbetstillstånd. Men du behöver tala om för Migrationsverket vilken ansökan du vill att de ska behandla först. Du kan inte få uppehållstillstånd samtidigt både för arbete och studier. Om du har uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska du studera på heltid.
 • Kan jag bli utvisad medan jag väntar på svar? Ja, om du har ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft (alltså inte kan överklagas längre). Men om det verkar som att du kan omfattas av lagen så ska Migrationsverket besluta om inhibition när du skickat in blanketten. Inhibition betyder att utvisningen inte ska verkställas förrän du fått svar på ansökan. Om du inte fått svar från Migrationsverket kan du själv ansöka om inhibition.
 • Jag har ansökt enligt den gamla lagen och fick besked att utvisningen inte får verkställas. Gäller inte det längre? Migrationsverket ska besluta om inhibition (att stoppa utvisningen tillfälligt) i sådana ärenden också, ifall det verkar som att personen borde få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Om du inte fått svar på om du får inhibition, kan du själv begära inhibition i ett brev till Migrationsverket. Se här vad du kan skriva. Men om du inte omfattas av reglerna utan bara sökt för att vinna tid så kommer du inte att få inhibition.
 • Jag är utanför Sverige. Kan jag ansöka om jag kommer tillbaka? Nu går det inte längre, eftersom ansökningstiden har gått ut för sökande som fått avslag på asylansökan.
 • Jag har fyllt 18, får jag börja gymnasiet då? Ja, om du får uppehållstillstånd enligt de nya reglerna för att du vill gå i gymnasiet så kan du börja fram till första halvåret det år du fyller 20. Är du äldre än så kan du läsa ett gymnasieprogram eller yrkesprogram inom komvux. Läs mer på sidan om hur reglerna funkar!
 • Jag ska gå grundvux i höst, det är som att gå i nian. Kan jag ändå söka? Det beror på hur långt du har kvar till att börja gymnasiet. Det är för att gå i gymnasiet du får uppehållstillstånd, så du måste börja studera på gymnasienivå under tiden för uppehållstillståndet. Annars kan du inte få förlängt efter 13 månader.
 • Hur ska jag komma in på komvux gymnasielinje om jag inte har alla betyg? Ibland är det möjligt att en person får gå på komvux gymnasieprogram och samtidigt läsa färdigt något ämne på grundvux. Men om du gör det kan du behöva anmäla till Migrationsverket att du har särskilda skäl för att plugga deltid på gymnasieprogrammet. Komvux yrkespaket räknas också i gymnasielagen.
 • Jag har inte at-und. Kommer jag få arbeta om jag får uppehållstillstånd för studier? Ja, de som får uppehållstillstånd får arbetstillstånd också. Men tänk på att du ska studera på heltid! Det har förekommit att en domstol missat att ge arbetstillstånd. Migrationsverket kommer att bevilja arbetstillstånd till dessa vid ansökan om förlängning.
 • Jag har hört att man kan få arbeta deltid. Vilka gäller det? Det gäller framför allt dem som får uppehållstillstånd för en yrkesutbildning. Det är yrkesintroduktion på gymnasiet eller ett sammanhållet yrkesprogram inom komvux. Ibland kan ett sådant program innehålla att man arbetar en del av tiden. Det bestäms från fall till fall om det kan vara ett "särskilt skäl" för att inte plugga på heltid.
 • Hur ska jag hinna gå ut gymnasiet på tretton månader? Det behöver du inte. Uppehållstillståndet kan förlängas till 2x13 månader på introduktionsprogram och sedan tills du gått ut nationellt program eller en yrkesutbildning plus sex månader. Förutsättningen är att du faktiskt går i skolan.
 • Vad händer om jag inte kommer in på nationellt program efter de två år jag har på mig på introduktionsprogram? Det som återstår då är att du istället söker till gymnasiets yrkesintroduktionsprogram eller ett sammanhållet yrkesprogram på komvux.
 • Vad händer om jag fyller 25 innan jag gått ut gymnasiet? Det gör inget. Det är bara vid beslutet om uppehållstillstånd som du behöver vara under 25. Men du kan inte få nya tillstånd för fortsatta gymnasiestudier efter att du har fyllt 25. Det du kan göra då är att försöka få ett jobb som kan ge dig rätt till permanent uppehållstillstånd och ansöka om det innan ditt uppehållstillstånd löper ut.
 • Jag har tre avslag. Vad ska jag leva på medan jag väntar på svar om uppehållstillståndet? Du kan bara få LMA-bidrag från Migrationsverket tills tidsfristen för frivilligt återvändande har löpt ut. Men efter det ska du kunna få samma summa från kommunen där du bor istället - men kommunen har ingen skyldighet att hjälpa dig med boende. För att få pengarna måste du gå till socialtjänsten och visa upp meddelandet om inhibition, och gärna även papperet som visar att du inte längre får LMA-bidrag från Migrationsverket.  Om du inte får inhibition så har du inte rätt till något bidrag eller boende. Tyvärr har du inte heller rätt till bidrag om Migrationsverket säger att du inte behöver inhibition för att du har ansökt om en ny prövning på grund av verkställighetshinder (VUT) och väntar på svar. Du kan överklaga ett sånt beslut, men det är inte säkert att det hjälper. Om du är på gatan kan du ändå försöka vända dig till socialen och be om hjälp. Utförligare information om stöd för dem som väntar på svar finns i Stadsmissionens manual om gymnasielagen.
 • Vad ska jag leva på om jag får uppehållstillstånd på grund av studier? Om du får uppehållstillstånd får du fler rättigheter, genom att du kan folkbokföra dig och få de fyra sista siffrorna. Du ska också anmäla dig till Försäkringskassan.
  + Studiebidrag (CSN) söks genom skolan. Det blir mycket högre när du fyllt 20.
  + Om du är under 20 och dina föräldrar är avlidna eller försvunna kan du eventuellt få "efterlevandestöd", som man söker hos Pensionsmyndigheten.
  + Bostadsbidrag söks från försäkringskassan.
  Om du inte klarar dig på dessa bidrag kan du söka försörjningsstöd (socialbidrag) från socialtjänsten. Men tänk på att om du skolkar från skolan förlorar du studiebidraget ett par månader senare och då är det inte säkert att du får hjälp från socialen heller.
  Det svåraste brukar vara att hitta någonstans att bo. Det finns ingen myndighet som är skyldig att ordna ett boende.
 • Vad ska jag göra om jag inte omfattas av den nya lagen men jag inte kan återvända till mitt hemland? Det går inte att ge ett svar som gäller alla. Många pratar om att "skriva en VUT", alltså försöka göra en ny ansökan. Men du kan bara få uppehållstillstånd på det sättet om det har kommit fram nya skäl som inte alls har diskuterats tidigare i ditt fall. Det kan finnas andra alternativ men det är olika för olika personer. Prata med ditt förra ombud, eller vänd dig till en FARR-grupp eller skriv till info@farr.se. Det är inte säkert att vi kan hjälpa dig men vi kan förklara reglerna.


SWISHfarr2Kampen fortsätter!

Följande kommentarer om vad som skulle behövas efter gymnasielagen är hämtade ur FARR:s uttalande inför att lagen skulle antas:

"Den stora mängden av de ungdomar som berörs av lagsförslaget har beslut om utvisning till Afghanistan. Sveriges asyllagstiftning och Migrationsverkets sätt att bedöma risker har inte lyckats fånga upp den typ av skäl som dessa ungdomar har. De flesta försvinner som papperslösa i Sverige eller andra EU-länder hellre än att resa till det utpekade hemlandet. De som grips och verkställs med tvång gör allt för att lämna landet på nytt. För att verkställa utvisningarna till Afghanistan skulle behövas insatser på militär nivå.

Problemen har att göra med otidsenliga kriterier i asylbedömningarna. Sveriges bedömning hamnar fel på flera punkter: Återvändande till krig med risk för rekrytering och andra övergrepp för 18-åringar utan nätverk betraktas som problemfritt, liksom över huvud taget "återvändande" av personer som inte växt upp i landet. Internflyktsalternativ används till områden där våldet drabbar urskillningslöst. Dessutom har många pekat på orimligheter och felhantering i åldersbedömningar och handläggning.

(...) Många har hunnit anpassa sig i Sverige och fjärmat sig från kulturen i hemländerna. De kan ha lämnat föräldrarnas religion, brutit mot sociala normer och framstå som oönskade främlingar i "hemlandet". En del ungdomar har i sista stund före tvångsutvisning beviljats en ny prövning på grund av att det kommit upp skäl av detta slag - även FN:s mr-kommitté har stoppat flera utvisningar."

Vi kommer att arbeta vidare med detta. Du som vill hjälpa till är välkommen att stödja oss ekonomiskt, gå med som medlem i FARR eller i en FARR-grupp!

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5