rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltVanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

Illustration från Ensamkommandes Förbundbooks not guns

Den 7 juni antogs de nya reglerna om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier av riksdagen. Inget har ändrats sedan förslaget som FARR tidigare har förklarat - läs mer här om vilka som omfattas. Informationen kommer att uppdateras.

Rådgivningsbyrån har redan tagit fram ett utförligare informationsmaterial om vilka det gäller, hur och när du kan ansöka och vad du kan förbereda innan du ansöker. Du hittar Rådgivningsmaterial här.

Här följer svar på några vanliga frågor som kommit till FARR:

  • Hur gör jag för att ansöka, finns det en blankett? Nej, inte än. Men från 1 juli kommer det att finnas en blankett från Migrationsverket som alla ska använda.
  • Måste jag ha en studieplan? Nej, du måste inte ha en studieplan. Går du i gymnasiet så ska du ha en individuell studieplan och bifoga den till ansökan. Om du inte går i gymnasiet så räcker det att du intygar att du vill börja.
  • Kan jag få uppehållstillstånd genom de nya reglerna även om jag fick utvisningsbeslut när jag var minderårig? Nej, de nya reglerna gäller inte dig. Det kan vara så att du omfattas av de "gamla" gymnasiereglerna som kom förra året. Men om Migrationsverket ansåg att det finns ett ordnat mottagande för dig i hemlandet (till exempel familjemedlemmar) så kan du inte få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet.
  • Vilken dag räknas som dagen för beslut, och vilket beslut är det? Det är Migrationsverkets beslutsdatum som räknas (alltså inte den dag du fick veta om det). Datumet står överst i beslutet. De senare besluten från domstolar spelar ingen roll.
  • Jag håller på att överklaga. Ska jag dra tillbaka överklagan?  Nej, det behöver du inte göra. Du ska skicka in blanketten. Sedan kommer domstolen att behandla asylskälen i första hand och uppehållstillstånd på grund av studier i andra hand. Det är viktigt att du gör detta eftersom ansökan för studier bara kan göras fram till 30 september.
  • Jag är utanför Sverige. Kan jag ansöka om jag kommer tillbaka? Vi tror att du kan göra det, utifrån hur Migrationsverket hanterat ärenden enligt de gamla reglerna. Det vi vet säkert är att du måste befinna dig i Sverige när du gör ansökan. Men du riskerar att sättas i förvar när du träffar gränspolisen.
  • Kan jag bli utvisad medan jag väntar på svar? Ja, men om du har ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft (alltså inte kan överklagas längre) så kan du ansöka om att utvisningen inte ska verkställas förrän du fått svar. Det kallas för att begära inhibition. Om du verkligen omfattas av villkoren i lagen är det troligt att du får inhibition.
  • Jag har fyllt 18, får jag börja gymnasiet då? Ja, om du får uppehållstillstånd för att du vill gå i gymnasiet så kan du börja fram till första halvåret det år du fyller 20. Är du äldre än så kan du läsa ett gymnasieprogram eller yrkesprogram inom komvux.
  • Vad ska jag göra om jag inte omfattas av den nya lagen men jag inte kan återvända till mitt hemland? Det går inte att ge ett svar som gäller alla. Många pratar om att "skriva en VUT", alltså försöka göra en ny ansökan. Men du kan bara få uppehållstillstånd på det sättet om det har kommit fram nya skäl som inte alls har diskuterats tidigare i ditt fall. Det kan finnas andra alternativ men det är olika för olika personer. Prata med ditt förra ombud, eller vänd dig till en FARR-grupp eller skriv till info@farr.se. Det är inte säkert att vi kan hjälpa dig men vi kan förklara reglerna.

Kampen för att stoppa orimliga utvisningar måste fortsätta på andra sätt. FARR välkomnade den nya lagen men vi fortsätter granska asylpolitiken och protestera till exempel mot tvångsutvisningar till Afghanistan. Vi kommer att återkomma på hemsidan med mer argument om detta.SWISHfarr2Kampen fortsätter!

Följande kommentarer om vad som skulle behövas efter gymnasielagen är hämtade ur FARR:s uttalande inför att lagen skulle antas:

"Den stora mängden av de ungdomar som berörs av lagsförslaget har beslut om utvisning till Afghanistan. Sveriges asyllagstiftning och Migrationsverkets sätt att bedöma risker har inte lyckats fånga upp den typ av skäl som dessa ungdomar har. De flesta försvinner som papperslösa i Sverige eller andra EU-länder hellre än att resa till det utpekade hemlandet. De som grips och verkställs med tvång gör allt för att lämna landet på nytt. För att verkställa utvisningarna till Afghanistan skulle behövas insatser på militär nivå.

Problemen har att göra med otidsenliga kriterier i asylbedömningarna. Sveriges bedömning hamnar fel på flera punkter: Återvändande till krig med risk för rekrytering och andra övergrepp för 18-åringar utan nätverk betraktas som problemfritt, liksom över huvud taget "återvändande" av personer som inte växt upp i landet. Internflyktsalternativ används till områden där våldet drabbar urskillningslöst. Dessutom har många pekat på orimligheter och felhantering i åldersbedömningar och handläggning.

(...) Många har hunnit anpassa sig i Sverige och fjärmat sig från kulturen i hemländerna. De kan ha lämnat föräldrarnas religion, brutit mot sociala normer och framstå som oönskade främlingar i "hemlandet". En del ungdomar har i sista stund före tvångsutvisning beviljats en ny prövning på grund av att det kommit upp skäl av detta slag - även FN:s mr-kommitté har stoppat flera utvisningar."

Vi kommer att arbeta vidare med detta. Du som vill hjälpa till är välkommen att stödja oss ekonomiskt, gå med som medlem i FARR eller i en FARR-grupp!

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

swish transp

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5