rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltViktigt för alternativt skyddsbehövande!

Viktigt för alternativt skyddsbehövande!

Artikeln publicerad 19-08-05, justerad och förtydligad 19-08-07.

Vissa alternativt skyddsbehövande som sökte asyl senare än den 24 november 2015 har fått en ny chans att återförenas med sina familjer. Men för att familjen inte ska drabbas av försörjningskrav måste de anhöriga göra ansökan senast den 19 oktober i år.

Förändringen rör främst vuxna vars makar och/eller barn blivit kvar i hemlandet eller ett annat land. I enstaka fall berörs ensamkommande barn.

Tidigare i år beslutade riksdagen att "den tillfälliga lagen" som infördes 2016 ska förlängas i ytterligare två år. Det betyder att den tillfälliga lagen nu gäller till och med den 19 juli 2021.

Det viktigaste som skiljer den tillfälliga lagen från reglerna i den vanliga utlänningslagen är att uppehållstillstånd som ges på grund av asylskäl ska vara tidsbegränsade. Kraven för att få ta hit sin familj är också strängare. Möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl (ömmande omständigheter) är starkt begränsad. Läs mer om den tillfälliga lagen här - sidan är uppdaterad och innehåller alla rättsliga ställningstaganden!

En kraftig försämring i den tillfälliga lagen var att personer som klassats som alternativt skyddsbehövande över huvud taget inte skulle ha rätt till familjeåterförening om de ansökt om asyl senare än den 24 november 2015. Just den delen har tagits bort i samband med att lagen förlängdes.

Anhöriga till alternativt skyddsbehövande kan nu alltså ansöka om uppehållstillstånd oavsett när asylansökan gjordes. Övriga inskränkningar gäller fortfarande, det vill säga att rätten till återförening bara gäller makar/sambor och minderåriga barn. De vuxna måste vara över 21 år och de ska ha gift sig eller bott ihop innan den asylsökande kom till Sverige. Personen i Sverige ska ha möjlighet att få permanent uppehållstillstånd i framtiden.

Det finns också ett försörjningskrav som betyder att personen som har uppehållstillstånd i Sverige måste ha en tillräckligt stor bostad och tjäna tillräckligt mycket för att återföreningen ska beviljas. För dem som nyss fått uppehållstillstånd kan försörjningskravet undvikas om ansökan görs inom tre månader efter att personen som är i Sverige har fått uppehållstillstånd.

För de alternativt skyddsbehövande som sökt asyl efter den 24 november 2015 och fått uppehållstillstånd senast den 19 juli 2019 gäller en annan regel. För att undvika försörjningskrav behöver deras anhöriga göra ansökan senast den 19 oktober 2019, dvs inom tre månader efter att lagen ändrades. Läs på Migrationsverkets hemsida om hur det går till att ansöka!

Om alla papper som behövs för en komplett ansökan inte är på plats så kan en ofullständig ansökan göras. Huvudsaken är att Migrationsverket får veta att det finns en ansökan senast den 19 oktober, så kan ansökan kompletteras senare.

(Om denna tidsgräns inte spelar roll är det klokt att se till att ansökningen är komplett från början, för att utredningen inte ska dra ut på tiden).

Om familjemedlemmarna redan har gjort en ansökan som inte har hunnit behandlas, behöver de inte göra en ny ansökan. De nya reglerna kommer att gälla. Om de redan har fått avslag i domstol kan de behöva göra en ny ansökan.

Förändringen berör alltså personer som genom den tillfälliga lagens regler inte kunnat återförenas med familj just för att de klassats som alternativt skyddsbehövande. De flesta är vuxna vars makar och/eller barn blivit kvar i hemlandet eller ett annat land. Ensamkommande barn som vill återförenas med föräldrar kan omfattas om de är alternativt skyddsbehövande och fortfarande är minderåriga.

Det finns fortfarande många hinder för familjeåterförening. Uppehållstillstånd av ömmande omständigheter eller "gymnasielagen" ger till exempel inte rätt till återförening. Barn som fyllt 18 får normalt inte återförenas med familj, även om det finns undantag. Regler i den tillfälliga lagen och inte minst den utdragna proceduren hindrar återförening även för andra. Läs mer i FARR:s rapport om familjeåterförening!

 

Övrigt: Förlängda gymnasieregler och permanent tillstånd för vissa statslösa barn

Även de regler som rör uppehållstillstånd för gymnasiestudier, eller förlängda tillstånd på grund av att personen går i gymnasiet, förlängs ytterligare två år. Detta betyder att tillstånd för studier kan pågå fram till och med år 2023 och att sex månaders tillstånd för att söka jobb efter avslutade gymnasiestudier kan pågå fram till och med första halvåret 2024. Det innebär också att även ungdomar som haft fyraåriga tillstånd enligt "den gamla gymnasielagen" kan få förlängda tillstånd på samma villkor som andra studerande om de inte har hunnit gå ut gymnasiet då tillståndet tar slut.

Den tillfälliga lagen ändras så att barn som fötts i Sverige som statslösa, dvs inte har medborgarskap i något land, ska kunna få permanent uppehållstillstånd istället för tidsbegränsat, även om saken prövas enligt den tillfälliga lagen. Villkoren är att barnet/ungdomen inte har fyllt 21 och har bott i Sverige sedan fyra år och sex månader eller under sammanlagt nio år och sex månader.

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5