rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISAktuelltUNHCR om internflykt till Kabul

UNHCR om internflykt till Kabul

UNHCR (FN:s flyktingorgan) har publicerat en ny rapport om olika typer av internflykt till Kabul i Afghanistan. Med denna rapport upprepar och förstärker UNHCR sin tidigare position från augusti 2018, nämligen att på grund av situationen då det gäller säkerhet, mänskliga rättigheter och humanitära förhållanden är Kabul generellt sett inte för någon ett alternativt för internflykt eller internförflyttning. Sedan augusti 2018 har förhållandena i Kabul enligt UNHCR förvärrats. Migrationsverket gör hittills en annan bedömning och svenska myndigheter tvångsdeporterar såväl ungdomar som andra med ökad effektivitet till Kabul.

Rapportens fullständiga namn är: Afghanistan: Compilation of Country of Origin Information (COI) Relevant for Assessing the Availability of an Internal Flight, Relocation or Protection Alternative (IFA/IRA/IPA) to Kabul, December 2019. Den kan hämtas från UNHCR: https://www.refworld.org/docid/5def56204.html. Dokumentet kompletterar den allsidiga landrapporten från 2018, som fortfarande är giltig: https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html

Enligt UNHCR ger det nya dokumentet beslutsfattare information för att bedöma huruvida bosättning i Kabul är relevant för afghaner som ursprungligen kommer från andra delar av Afghanistan och som har välgrundade skäl att frukta förföljelse eller våld i sina hemtrakter. Den 23-sidiga rapporten från december 2019 är indelad i tre huvudkapitel:

 1. säkerhetssituationen för civila i Kabul
 2. den socio-ekonomiska situationen i Kabul
 3. situationen för återvändande afghaner i Kabul

1. Säkerhetssituationen för civila i Kabul

Då det gäller säkerheten konstateras i rapporten, som täcker perioden 1 jan 2019 - 30 september 2019, att FN (UNAMA) registrerat det högsta antal civila offer under ett kvartal sedan man började med systematisk dokumentation 2009. Det högsta antal civila offer dokumenterades i Kabul, nämligen 1492 personer. Det påpekas också i rapporten att talibanerna är högst synliga i Kabul och att centralregeringen inte är närvarande i de dagliga konflikt-realiteterna. Då det gäller IS (Daesh) hänvisas till en OCHA rapport från februari 2019 som konstaterar att det är sannolikt att IS (Daesh) behåller sin kapacitet att utföra spektakulära våldsdåd i urbana center, så som Jalalabad och Kabul, liksom attacker mot icke-statliga organisationer och FN. Möjligen kommer sådana attacker att öka under de kommande åren.

Förutom dessa säkerhetsbrister pekar rapporten den ökande laglösheten, med våld, kidnappningar och mord, utförda t.ex. av kriminella syndikat som ofta får skydd av landets elit. Inte minst narkotikahandeln orsakar ökat våld.

 

2. Den socio-ekonomiska situationen i Kabul

Rapporten pekar på svårigheten för Kabul, vars befolkning ökat markant sedan 2001, att ta emot fler internflyktingar/återvändande. Den stora inströmmen av återvändare och internflyktingar, som har begränsad tillgång till basservice och försörjning, har lett till stora svårigheter och konflikter i Kabul. Bristande infrastruktur, mat- och vattenbrist, inadekvata bostäder och hygien, tillsammans med kriminalitet, fattigdom och politiskt våld, leder till begränsad rörelsefrihet i staden och många barn kan inte gå till skolan. En annan svårighet för Kabuls befolkning är tillgången till sjukvård som stadigt försämrats i takt med befolkningsökningen. Befolkningen mentala hälsa är hårt påfrestad på grund av det våld invånarna har bevittnat eller utsatts för. Rapporten betonar att utbildningen då det gäller mental hälsa är undermålig och i stället för professionell hjälp får traumatiserade människor ofta endast sömntabletter.

 

3. Situationen för återvändande afghaner i Kabul

Många som deporterats till Afghanistan vill lämna landet igen. En studie visar att av 51 deporterade personer var det endast en som avsåg att stanna kvar i Afghanistan. Återvändande utsätts ofta för våld och blir ett mål såväl för talibaner eller IS (Daesh) som för kriminella gäng. Bara att någon har vistats i Europa kan vara tillräckligt för att anses “otrogen”. Även familjemedlemmar kan utgöra ett hot. Deporterade saknar ofta socialt och politiskt stöd, liksom pengar, som bl.a. kan behövas för mutor, t.ex. av olika tjänstemän. Deporterade afghaner är särskilt sårbara på arbetsmarknaden och har svårigheter att finna försörjning.

 

Tidigare artiklar på hemsidan:

7 februari 2019: Små förändringar i ställningstagande om Afghanistan

14 januari 2019: Landinformation Afghanistan nov-dec 2018

18 oktober 2018: UNHCR om läget i Afghanistan, FARR:s analys

uppdaterad 8 augusti 2019: Att tänka på för asylsökande från Afghanistan, med flera länkar till praxis

 

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5